Bilans na dzień 31.12.2013 r.

Aktywa
Konto w Migrosbank: 8‘945.35 Fr.
Anlagesparkonto I: 239‘800.20 Fr.
Anlagesparkonto II: 70‘351.00 Fr.
Aktywa przechodnie: -9‘420.40 Fr.
Kasa:
5‘053.60 Fr.
314‘729.75 Fr.

Pasywa
Kapitał własny: 314‘729.75 Fr.

Przychody
Ofiary: 1’460.00 Fr.
Imprezy: 1’583.40 Fr.
Składki członkowskie: 1’600.00 Fr.
Procenty bankowe:
1’073.05 Fr.
5’716.45 Fr.
Wydatki
Opłaty bankowe: 74.85 Fr.
Opłaty administacyjne: 242.00 Fr.
różne:
17.00 Fr.
333.85 Fr.

Przychód netto: 5’382.60 Fr.

Dzięki ofiarnej pracy wszystkich członków Zarządu nasze koszty administracyjne są zredukowane do minimum. Cała działalność członków Stowarzyszenia oraz innych chętnych do pomocy osób ma charakter wyłącznie bezinteresowny.