Św.Feliks i Regula, patroni Zurychu

Legenda opowiada o rodzeństwie imieniem Feliks i Regula, którzy z rzymskim legionem tebańskim przybyli ok.300 roku do Wallis, w okolice St. Maurice. Ten legion, w którym służyło bardzo wielu chrześcijan, zbuntował się i odmówił walki przeciwko Gallom, braciom w wierze. Z tego powodu, według przekazu historycznego, 6600 mężczyzn zostało straconych na rozkaz cesarza Maximiana. Pierwsza kaplica, a potem pierwszy szwajcarski klasztor powstał właśnie na miejscu tego masowego grobu, w St. Maurice. Feliksowi i Reguli udało się zbiec przed egzekucją. Ucieczka wiodła przez Furkę i Glarus, wzdłuż rzeki Limmat aż do grodu Turicum (Zurych). Tutaj Feliks i Regula stali się pierwszymi propagatorami wiary chrześcijańskiej. Zostali jednak złapani, a ponieważ nie chcieli wyrzec się swojej wiary i złożyć ofiary rzymskim bogom, zostali ścięci na kamieniu nad rzeką Limmat. Dzisiaj stoi w tym miejscu Wasserkirche, czyli “kościół wodny”. Według przekazu grób ich był „40 kroków” dalej w miejscu, które sami sobie wybrali, a gdzie dzisiaj stoi kościół Grossmünster.

Przekaz ten był łączony z jeszcze jedną legendą. Mianowicie, Karol Wielki podczas polowania w tych okolicach tak długo pędził na koniu za białym jeleniem, dopóki nie dotarł do grobu męczenników, gdzie jego koń padł na kolana. Karol rozkazał na tym miejscu budowę kościoła, później rozbudowanego na bazylikę Grossmünster. Jedna z wież bazyliki nazwana została Karlsturm, czyli wieża Karola. W środku wieży stała niegdyś rzeźba przedstawiająca Karola Wielkiego, dziś znajduje się ona podobno w krypcie kościoła.

Legenda pochodzi z IX w. i późniejszych, ale już w VI w. na liście świąt kościelnych widniały imiona Feliksa i Reguli. Ich święto obchodzone jest 11 września.

Przez wieki przybywali do grobu Świętych pielgrzymi z całego świata. W 874 r. ku czci Świętych zbudowano również klasztor Fraumünster., w którym umieszczono odnalezione podobno relikwie. W kościele tym można obejrzeć dzisiaj zespół krużganków ozdobionych malowidłami Paula Bodmera, ilustrującymi żywoty św. Feliksa i św. Reguli, historię powstania klasztoru oraz legendę o Karolu Wielkim.

Św. Feliks i Regula na płn. fasadzie Fraumünster

Kiedy w czasie Reformacji w Zurychu (1524) kult świętych został zakazany, a skarby kościoła skonfiskowane, relikwie świętych zostały wywiezione do Andermatt i znajdują się tam do dzisiaj w kościele parafialnym.

W 1950 r. wybudowano w Zurychu nowy kościół pod wezwaniem św. Feliksa i Reguli i przekazano tu część relikwii. (N.b. w sali tej parafii ćwiczy zespół Lasowiaków).

Wg. opracowania Katarzyny Zwicky-Sobczyk i Wikipedii