Bilans na dzień 31.12.2011 r.

Aktywa
Konto w Migrosbank: 11696.45 Fr.
Anlagesparkonto I: 248445.40 Fr.
Anlagesparkonto II: 41481.40 Fr.
Aktywa przechodnie: -749.00 Fr.
Kasa: 1675.00 Fr.
302‘549.25 Fr.
Pasywa
Kapitał własny: 302‘549.25 Fr.


Dochody

Ofiary: 4899.00 Fr.
Imprezy: 10.05 Fr.
Składki członkowskie: 4500.00 Fr.
Procenty bankowe: 2003.60 Fr.
11’412.65 Fr.
Wydatki
Opłaty bankowe: 165.45 Fr.
Koszty różne: 64.00 Fr.
Biuletyny CSiM: 1824.05 Fr.
2’053.50 Fr.
Przychód 9’359.15 Fr.