Co dalej z naszą Polską Misją Katolicką?

Biskupi szwajcarscy uchwalili ostatnio nowy projekt (zde)zorganizowania PMK. Duszpasterstwem polskim mają zająć się na część etatu tylko księża będący zatrudnieni w parafiach szwajcarskich. Każda diecezja organizuje posługę samodzielnie, a finansowanie (20-30 %) mają przejąć lokalne Landeskirchen. Przy czym nie jest nawet jeszcze zapewnione choćby cząstkowe finansowanie funkcji wspólnego koordynatora. Jest to de facto likwidacja Misji jako takiej. Niebezpieczeństwo polega na tym, że po odejściu jednego polskiego kapłana z parafii (co się często zdarza), może nie być zatrudniony następny. Długoletnie doświadczenie emigracyjne pokazuje, że zapewnienie samej niedzielnej Mszy św. w języku polskim to stanowczo za mało. Misja powinna tworzyć odpowiedni klimat dla zachowania polskiej kultury i tradycji. Misja powinna być ośrodkiem, w którym istnieje rodzime środowisko pomagające nie tylko w wychowaniu małych dzieci, ale i dbającym o duchowy rozwój młodzieży. Tym bardziej, że inne miejscowe organizacje polonijne nie mają swojego zaplecza lokalowego.

Dlatego uważamy, że nasze dążenie do posiadania samodzielnych pomieszczeń w Zurychu dla ośrodka Misji wciąż nie traci racji bytu.

Zarząd