Walne Zebranie Stowarzyszenia CSiM PMK w Zurychu 26.03.2011


W sobotę 26.03.2011 r. odbyło się Walne Zebranie naszego Stowarzyszenia. Zebrani zostali zapoznani z działalnością Zarządu i z bilansem za rok 2010. Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono Zarządowi absolutorium.