Ks. prałat Włodzimierz Czerwiński,

inicjator i długoletni promotor naszego Stowarzyszenia, został mianowany proboszczem parafii św. Trójcy na Solcu w Warszawie. Cieszymy się, że po latach mobingu w Szwajcarii jego starania i zasługi doczekały się uznania. Nowemu proboszczowi życzymy Bożej pomocy w kierowaniu parafią, a także satysfakcji z prowadzenia ludzi do Boga.

Parafia ta jest jedną z kilku najstarszych w Warszawie. Ale obecny kościół św. Trójcy został wybudowany na przełomie XVII i XVIII w. dla zakonu OO. Trynitarzy sprowadzonego z Hiszpanii do Polski. Zakon ten zajmował się przede wszystkim wykupem niewolników z rąk Maurów. W kościele warszawskim nad ołtarzem stoi cenna figura Jezusa Nazareńskiego Wykupionego, która jest kopią figury czczonej w kościele OO. Trynitarzy w Madrycie. Z tamtą figurą związana jest pewna legenda. Mianowicie została ona zrabowana przez muzułmanów w jednej z placówek misyjnych w Afryce. Przy okazji pertraktacji o wykupie niewolników mnisi chcieli wykupić również i tę figurę Chrystusa. Muzułmanie zażądali tyle złota, ile figura waży. Gdy na wagę położono oczekiwaną ilość złota, okazało się, że jest go za dużo. Zaczęto więc po kolei ujmować, aż wystarczyła tylko jedna moneta...

Parafia św. Trójcy gości u siebie Misję hiszpańskojęzyczną.