W dniu 7 Stycznia 2011 r. zmarła

Zenona Bossi
współzałożycielka i były członek Zarz±du
naszego Stowarzyszenia.
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie!