Walne Zebranie Stowarzyszenia CSiM PMK w Zurychu 27.06.2010

W niedzielę 27.06.2010 r. odbyło się Walne Zebranie naszego Stowarzyszenia. Zebrani zostali zapoznani z działalnością Zarządu i z bilansem za rok 2009 (p. obok). Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono Zarządowi absolutorium.