Polska tradycja patriotyczna w Zurychu

Do długoletniej tradycji należy w święta narodowe składanie kwiatów pod pamiątkowymi tablicami polskimi w Zurychu.

Od momentu odsłonięcia w sierpniu 1939 r. tablicy upamiętniającej pobyt J. Piłsudskiego w Zurychu, Tow. Polskie „ZGODA“ obchodzilo w tym miejscu we własnym gronie święta 3 maja i 11 listopada. Od 1980 r. do tych obchodów została włączona również przeniesiona do budynku Hydrogeologii ETH tablica poświęcona Gabrielowi Narutowiczowi. Od 1992 r. Tow. ZGODA organizuje te obchody dla całej Polonii szwajcarskiej, zapraszając wszystkich chętnych do brania w nich udziału. Obok samego aktu złożenia kwiatów przygotowana jest zawsze krótka interesująca prelekcja na tematy historyczne. Wielokrotnie było to okazją do specjalnej lekcji historii dla dzieci ze szkółki niedzielnej.

W porozumieniu z Polską Misją Katolicką uroczystości są tak koordynowane, aby umożliwić ich kontynuację z uczestnictwem w polskiej Mszy św. w Zurychu i w dodatkowych imprezach przygotowywanych przez Radę Ośrodka PMK w Zurychu i Stowarzyszenie „Centrum Spotkań i Modlitwy”.

Najbliższa uroczystość składania kwiatów, na którą zaprasza Tow. ZGODA i Tow. Polskie w Zurychu, odbędzie się w niedzielę 9 maja. Program:

11:00 – pod tablicą G. Narutowicza, Gloriastrasse 37/39
11:30 – pod tablicą J. Piłsudskiego, Auf der Mauer 13.