Po długim okresie zastępstw zuryski ośrodek PMK ma wreszcie swojego nowego duszpasterza w osobie ks. Artura Cząstkiewicza. Zarząd Stowarzyszenia życzy mu owocnej współpracy z wiernymi, a także satysfakcji z pełnionej tutaj posługi duszpasterskiej. Ks. Artur przejął również na polecenie ks. Rektora kierownictwo szkółki niedzielnej. Jest to dobra okazja, aby wyrazić słowa wdzięczności i uznania dla dotychczasowej długoletniej kierowniczki, pani Bogusławy Lewickiej oraz wszystkich nauczycieli, którzy przez ponad 10 lat bezinteresownie i z dużym poświęceniem ukazywali naszym najmłodszym kawałek Polski i polskie tradycje.