Bilans na dzień 31.12.2008 r.

Aktywa
Konto w Migrosbank: 4’403.10 Fr.
Anlagesparkonto I (Festgeld): 250’000.00 Fr.
Anlagesparkonto II: 7’552.60 Fr.
Verrechnungssteuer (do zwrotu): 1’158.30 Fr.
Kasa: 416.40 Fr.
263’530.40 Fr.
Pasywa
Kapitał własny: 263’530.40 Fr.

Dochody
Ofiary: 4’784.60 Fr.
Zbiórka do puszek w Zurychu: 1’620.85 Fr.
Imprezy (np. kawa, święta): 3’805.90 Fr.
Składki członkowskie: 5’450.00 Fr.
Procenty bankowe: 758.70 Fr
16’420.05 Fr.
Wydatki
Opłaty bankowe: 180.90 Fr.
Mat. biurowe: 99.00 Fr.
Biuletyny CSiM: 3’246.95 Fr.
Telefon, porto: 0.00 Fr.
3’526.85 Fr.
Przychód 12’893.20 Fr.

Uwagi
1. Odsetki za Festgeld-Konto dopisane dopiero w marcu br.
2. Dzięki ofiarnej pracy wszystkich członków Zarządu nasze koszty administracyjne są zredukowane do minimum.