Witamy

Witamy nowego Rektora PMK w Szwajcarii, ks. prałata Sławomira Kaweckiego. Jest on obecnie jedynym etatowym duszpasterzem w Misji i musi być wspomagany przez księży stypendystów. I tak ks. prałat Krzysztof Zadarko został mianowany pełnomocnym duszpasterzem dla Zurychu i bliskich ośrodków Misji. Cieszymy się bardzo, że Zurych w dalszym ciągu ma "swojego" duszpasterza. Obu księżom życzymy Bożej pomocy oraz owocnej posługi.