Nasze Stowarzyszenie

Stowarzyszenie "Centrum Spotkań i Modlitwy PMK w Zurychu" jest stowarzyszeniem społecznym, działającym na podstawie własnego statutu, zgodnie ze szwajcarskim Kodeksem Prawa Cywilnego (ZGB). Nie podlega ono formalnie Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii. Jednak ze względu na nasze statutowe cele, jak również na osobę inicjatora, ks. Wł. Czerwińskiego, dotychczasowego duszpasterza w Zurychu, działaliśmy przy Misji i przy jej silnym poparciu. Wierzymy, że w nowych warunkach ta symbioza będzie dalej kontynuowana oraz że możemy liczyć na pełne poparcie ze strony nowych duszpasterzy. Bowiem celem naszego Stowarzyszenia jest stworzenie dla Misji takich warunków, aby mogła ona być bardziej pomocna w zachowaniu uznawanych przez nas wartości również i przez następne pokolenia. Wierzymy, że ośrodek PMK z dostateczną ilością zawsze dostępnych pomieszczeń umożliwi stworzenie środowiska, w którym dzieci i młodzież znajdą miejsce dla siebie i spotkają podobnie myślących rówieśników. A przez to będą mniej podatni na przejmowanie negatywnych wzorców od przygodnego otoczenia. Dotychczasowy status gościa w parafiach szwajcarskich ogranicza jednak szerszą działalność kulturalną, niezwiązaną bezpośrednio z kultem religijnym czy patriotycznym.
Z drugiej strony planowane Centrum, które będzie mogło służyć całej Polonii, wydaje się mieć szansę przetrwania tylko w powiązaniu z Polską Misją Katolicką. Misja jest bowiem najczęściej tym punktem, gdzie Polacy odnajdują się i czują się zrozumiani w swoich najgłębszych religijnych i emocjonalnych potrzebach, który przyciąga nowoprzybyłych, gdzie działa ciesząca się powodzeniem niedzielna polska szkółka, gdzie organizuje się uroczystości z okazji świąt narodowych. Tutaj niemal gwarantowane jest stałe "odmładzanie" się wspólnoty. Zachęcamy wszystkich do dalszego aktywnego popierania naszej działalności.
Zarząd