Komunikat

W dniu 25 marca 2007 odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia "Centrum Spotkań i Modlitwy PMK w Zurychu", na którym przyjęty został bilans za rok 2006 (p.osobna tabela). Osobno zamieszczone jest również sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za ubiegły rok. Nasz majątek na dzień dzisiejszy przekroczył już 230000,- Fr. Krok po kroku idziemy do przodu. Serdecznie dziękuję wszystkim ofiarodawcom i tym, którzy swoją pracą przyczynili się do tego wyniku. Również członkowie Zarządu bezinteresownie wkładają dużo czasu i starań, a jednocześnie dbają o minimalizację kosztów administracyjnych, sami pokrywając różne drobne wydatki. Nie zapominajmy, że celem naszego Stowarzyszenia jest ośrodek służący wszystkim, którym zależy na podtrzymaniu wartości i tradycji wyniesionych z kraju. Moim zdaniem taki ośrodek ma szansę przetrwania tylko w powiązaniu z Polską Misją Katolicką. Zurych jest jedną z nielicznych, jeśli nie jedyną metropolią w Europie, gdzie Misja nie posiada niezależnego zaplecza lokalowego. A status gościa w parafiach szwajcarskich znacząco ogranicza możliwości działania. Nie zniechęcajmy się, jeśli uważamy, że zbiórka idzie zbyt wolno. Przeciwnie, cieszmy się, że jednak posuwamy się nieustannie do przodu. A przy poparciu modlitwą i pieniądze nabierają innej wartości! Przede wszystkim konieczna jest wiara, że cel jest naprawdę możliwy do osiągnięcia. I o to proszę Was wszystkich.

/Antoni Zgliński/