18 lat Polskiej Misji Katolickiej w Zurychu

Dnia 1 marca PMK w Zurychu obchodziła piękny jubileusz. Stała się pełnoletnia. Ukończyła bowiem 18 lat. Choć nie obchodziła tego hucznie to warto ten fakt odnotować. Ks. Biskup Wolfgang Haas jako delegat Episkopatu Szwajcarii 1 marca 1989 r. powołał ks. Kazimierza Sroczyńskiego do posługi w "nowo tworzonej Polskiej Misji Katolickiej w Zurychu". Jest to dość nieformalny dokument więc do dziś trwa spór o to czy był to akt kanonicznego erygowania Misji. Dyskusję na ten temat zostawmy jednak prawnikom. Misja przez te osiemnaście lat okrzepła i stale się rozwija, choć nie bez trudności. Obecnie obejmuje swym duszpasterskim działaniem niemieckojęzyczną Szwajcarię z jej trzema diecezjami (ok. 70% terytorium) i kilkanaście tysięcy Polaków skupionych wokół 11 ośrodków duszpasterskich. Na pełnym etacie duszpasterzuje w niej 1 ksiądz a 6 innych wspiera go regularnie w różnych ośrodkach i w różnym wymiarze czasowym. Najbardziej widoczną działalnością Misji jest sprawowanie niedzielnych Mszy św. i posługa w konfesjonale. Jednak duszpasterstwo polskie nie ogranicza się do niedzielnej Mszy św., jest to również:
- organizacja życia religijnego i społecznego w poszczególnych ośrodkach Misji (zebrania z Radami Ośrodków Duszpasterskich, spotkania z proboszczami i radami parafii szwajcarskich, goszczących Polaków, wspólne przygotowywanie Tag der Voelker /Dzień Narodów, odpustów parafialnych, "opłatki" itd.)
- poszukiwanie i ustalanie harmonogramów posługi księży pomocniczych (w PMK w Zurychu regularnie pomaga 6 księży doktorantów lub pracujących na parafiach szwajcarskich)
- przygotowanie do małżeństwa (średnio 15 rocznie, 3-4 razy indywidualne spotkania przedmałżeńskie);
- przygotowanie rodziców i chrzestnych do chrztu dzieci (średnio 10 rocznie);
- przygotowanie do I Spowiedzi i Komunii Św. (średnio 10 dzieci);
- przygotowanie do bierzmowania (co 2 lata 10 młodzieży, regularnie spotkania formacyjne);
- organizowanie rekolekcji adwentowych i wielkopostnych we wszystkich ośrodkach Misji (łącznie 18 dni-nauki codziennie);
- spowiedź i Msza św. z okazji pierwszych piątków miesiąca;
- Msze św. i adoracja Najśw. Sakramentu w I sobotę miesiąca;
- dodatkowe Msze św. w święta i uroczystości np.: Wniebowstąpienie, Wniebowzięcie, Wszystkich świętych, Zaduszki itd.
- organizacja i prowadzenie nabożeństw okresowych: majowe, październikowe, Drogi Krzyżowe w Wielkim Poście
- wizyta u chorych w domach prywatnych, w domach opieki społecznej i w szpitalach;
- uroczystości pogrzebowe (średnio 4 rocznie);
- wizyta w więzieniach;
- tradycyjne odwiedziny rodzin po Bożym Narodzeniu zwane "kolędą"
- nauczanie religii w szkołach (Berno w środy, Zurych w soboty, 6 godz. w tygodniu) i w innych ośrodkach po Mszach św. w niedzielę;
- duszpasterstwo młodzieży akademickiej (w Zurychu spotkania w 2 niedzielę miesiąca)
- pielgrzymki do sanktuariów w Szwajcarii np. Einsiedeln, Mariastein, Locarno, Benken, Quarten i w Europie np. do Lourdes, Fatimy, Rzymu, La Salette, Ars czy do Polski (średnio 4 pielgrzymki rocznie);
- organizowanie świąt patriotycznych (3 maja, 11 listopada);
- przewodniczenie różnym organizacjom i stowarzyszeniom kościelnym lub czuwanie nad nimi np. Stowarzyszenie "Centrum Spotkań i Modlitwy PMK w Zurychu";
- pomoc biednym, akcja charytatywna w stosunku do Polaków w Szwajcarii i pomoc np. Polakom w Polsce i na terenach b. Związku Radzieckiego;
- redagowanie stron dotyczących Polskiej Misji Katolickiej w Zurychu do ogólnoszwajcarskiego miesięcznika duszpasterskiego "Wiadomości" ukazującego się w Marly; dokończenie na str. 5
- utrzymywanie kontaktu z polskimi księżmi studentami, z polskimi duszpasterzami pracującymi w duszpasterstwie szwajcarskim, organizowanie dla nich spotkań np. z okazji świąt Bożego Narodzenia czy Wielkanocnych;
- na prośbę Sądów Diecezjalnych z Polski przesłuchiwanie pozwanych lub świadków w procesach o nieważność małżeństwa (za zgodą miejscowych Oficjalatów)
- prowadzenie grup modlitewnych np. Odnowa w Duchu św., Kółka Różańcowe, Kręgi Maryjne Ruchu Szensztackiego
- prowadzenie kancelarii; wydawanie stosownych zaświadczeń do parafii polskich np. dla rodziców chrzestnych
- wydawanie cotygodniowych Informacji z Misji i 3 razy w roku biuletynu "Stowarzyszenie"
- uczestnictwo w zebraniach organizowanych przez różne instancje kościelno-państwowe: diecezje, dekanaty, Landeskirchen (łącznie ok. 100 zebrań w roku).
Katalog obowiązków i zajęć duszpasterzy jest znacznie dłuższy. Widać więc, że dobrze iż Misja w Zurychu istnieje i może działać dla dobra Polaków przebywających na jej terenie. Życzymy Misji dalszych, pomyślnych lat istnienia.

/ks. Wł. Czerwiński/