U Księdza Prymasa

 

W dniu 19 listopada 2005 w Warszawie poprzednia przewodnicząca Stowarzyszenia CSiM, pani Zofia Zglińska wraz z mężem zostali przyjęci na audiencji prywatnej przez Ks. Prymasa, kardynała Józefa Glempa. Pani Z. Zglińska podziękowała w imieniu panów W. Barczyka i J. Kędzierskiego oraz swoim za przyznane z okazji 5-lecia istnienia Stowarzyszenia CSiM złotych medali „Za zasługi dla Narodu i Kościoła”. W trakcie spotkania wspomniane zostały główne troski naszego duszpasterstwa, w tym także starania o własne Centrum dla Misji i Polonii w Zurychu. Ks. Prymas życzył powodzenia w dalszych zabiegach, a na pożegnanie podarował piękny album o Nowym Mieście w Warszawie z własnoręczną dedykacją „Dla Centrum Spotkań i Modlitwy PMK w Zurychu”. Album ten niech zapoczątkuje polski księgozbiór w naszym przyszłym Centrum.

 

/AZ/