Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia CSiM PMK w Zurychu
 za okres od ostatniego Walnego Zebrania (29.08.2004)

 

Od ostatniego nadzwyczajnego Walnego Zebrania minęło 6 miesięcy. Na tym zebraniu wybrany został nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna. Jak Państwo byli już informowani przez Biuletyn „Stowarzyszenie”, na swoim pierwszym spotkaniu Zarząd wybrał p. Marka Duszyńskiego na vice-prezesa, p. Zenonę Bossi na skarbniczkę i p. Michaela Jaworskiego na sekretarza. Zarząd spotykał się zasadniczo co miesiąc.

Warte wspomnienia w tym okresie są następujące aktywności:

1.                 Aktualizacja wpisu do Handelsregister (nowi członkowie Zarządu).

2.                 Współorganizacja większych świąt w Zurychu: jak 11-listopada, Mikołaj dla dzieci i Opłatek. Dochody z tych imprez były jak zwykle przekazywane na rzecz Centrum.
Przy tej okazji dziękujemy specjalnie naszym dziecięcym artystom z zespołu „Piast” za występ w uroczystości „Mikołaja”.

3.                 Organizacja kawy w Zurychu w każdą drugą niedzielę miesiąca.

4.                 Wydrukowaliśmy 500 kart bożonarodzeniowych z nowymi rysunkami z ostatniego konkursu dziecięcego.

5.                 Ks. W. Czerwinski wydał 3 biuletyny Stowarzyszenia. Jest to podstawowy sposób, aby z naszymi informacjami dotrzeć do szerokiego ogółu Polaków w Szwajcarii.

Wszystkim, którzy włożyli swoją bezinteresowną pracę, składam na tym miejscu serdeczne podziękowania. Być może, nasza działalność wydaje się mało spektakularna, ale wciąż jesteśmy na etapie mozolnego zbierania funduszy. Jest ich jeszcze zdecydowanie za mało, aby już układać konkretne plany przyszłościowe. Tym nie mniej mam nadzieję, że w tym roku zostanie przekroczona psychologiczna granica 200 000 Fr. Cieszymy się bardzo, że jest szereg ofiarodawców w Szwajcarii (nie tylko niemieckojęzycznej), którzy regularnie i hojnie wspierają nasz cel. Im wszystkim serdecznie dziękujemy i liczymy na dalsze poparcie. Zarząd postanowił wysłać specjalne podziękowania wszystkim, którzy nie są członkami Stowarzyszenia, ale wpłacili więcej niż wynosi składka członkowska, dołączając propozycję uznania ich jako członków wspierających. Bardzo proszę wszystkich o aktywne włączanie się w dalsze prowadzenie Stowarzyszenia, a także o werbowanie nowych członków. Nasze Stowarzyszenie nie chce być w jakimś sensie elitarne. Aby osiągnąć nasz główny cel, którym jest zdobycie i utrzymanie odpowiednich pomieszczeń dla Misji w Zurychu jako centrum przyciągajce wszystkich Polaków i ich przyjaciół, konieczne jest  jak najszersze poparcie wśród Polonii. Nasz cel musi być wspólnym celem wszystkich zainteresowanych.

 

Za Zarząd

Antoni Zglinski, prezes Stowarzyszenia CSiM

Zurych, 13.03.2005 r