Centrum

Verein Begegnungs- und Gebets-Zentrum der kath.Polenmission in Zürich
Stowarzyszenie Centrum Spotkañ i Modlitwy PMK w Zurychu

Adresse: Verein CSiM · c/o Herr M.Duszynski · Grebelackerstrasse 4 · 8057 Zürich

E-mail: csim@gmx.ch         www.centrum-sim.ch

 

IX Otwarte Zawody Polonii w Szwajcarii w narciarstwie alpejskim

9th Swiss Polonia Alpine Ski Cup

Data / Datum: 11.03.2017 (sobota)
Miejsce / Ort:  Malbun (Liechtenstein)
Koszt / Preis: 25 Fr. (dzieci 10 Fr.) + Tageskarte

Start w 3 grupach:

Dzieci do lat 12-tu, panie, panowie (Kinder bis 12J, Damen, Herren)

Zg³oszenia / Anmeldungen:

Email:
Marek Duszynski Tel. 078 704 0910 E-mail: m.duszynski@mgi-group.ch
Antoni Zglinski Tel. 076 296 8427 E-mail: antoni.zglinski@gmx.ch