Centrum Spotkañ i Modlitwy Polskiej Misji Katolickiej w Zurychu honoruje wszystkie osoby wspieraj±ce jego cele poprzez ci±g³± publikacjê ich ofiar pieniê¿nych na ³amach Internetu.

Das Begegnungs- und Gebetszentrum der katholischen Polenmission in Zürichehrt alle Personen, welche dessen Ziele finanziell unterstützen,durch die kontinuierliche Veröffentlichung Ihrer Opfergaben im Internet.

Nr Pinu Ofiarodawca / Ofiarodawczyni 
(nazwisko i imiê, b±d¼ anonimowo)
miejsce zamieszkania (miejscowo¶æ/ kraj) Data Ofiara (CHF)
1 Józef Kard. Glemp Warszawa / PL    
2 Abp. Szczepan Weso³y Rzym / I    
3 Jan Pawel II Watykan    
4 Bossi Jean-Marc Zürich / CH 2001-12-23 20.00
5 Bossi Zenona Zürich / CH 2001-12-23 20.00
6 Zofia Zgliñska Wettingen / CH 2001-12-23 20.00
7 Antoni Zgliñski Wettingen / CH 2001-12-25 20.00
8 Maria Patorski Nussbaumen bei Baden / CH 2001-12-23 20.00
9 Janusz Kêdzierski Zürich / CH 2001-12-25 20.00
10 Marek Duszyñski Zürich / CH 2001-12-23 20.00
11 W?. Barczyk Herisau 2001-12-26 10.00
12 Grzegorz B³otny Zürich / CH 2001-01-03 20.00
13 Krystyna Kolatorska Zürich / CH 2001-01-03 20.00
14 Pawe³ Pyk Zürich / CH 2001-01-03 20.00
15 Tadeusz Kad³ubowski Saland / CH 2001-01-03 20.00
16 Garbiec Marek Delemont 2002-01-11 5.00
17 Bawolski Hieronim 8052 Zürich 2002-01-12 5.00
18 Zach Nelly 5004 Aarau 2002-01-12 5.00
19 Czarniecki Janusz 9200 Gossau 2002-01-12 50.00
20 Ks. Krystian Gawron Marly 2002-02-16 500.00
21 Stankiewicz Zygmunt Muri 2002-01-11 200.00
22 Drewnowski Benedykt Rüttenen 2002-01-11 5.00
23 Morkowski Janusz Dübendorf 2002-01-19 100.00
24 Ks. Stanislaw Jez Pary¿ 2002-05-20 75.00
25 Ks. Franciszek Mrowiec      
26 Ks. Stanislaw Swierczynski      
27 Habsburg Krystyna ¯ywiec 2003-07-25  
28 Pyszko Jan      
29 Anonimowo   2002-01-12 50.00
30 Dobrowolska Marianna 9500 Will 2002-01-12 20.00
31 Osinski Zbigniew Cham / CH 2001-12-25 10.00
32 Kusak Helena Kriens 2001-12-25 10.00
33 Widla Karlina Hagedorn 2001-12-25 5.00
34 Widla Natalia Hagedorn 2001-12-25 5.00
35 Osinska Miros³awa   2001-12-25 10.00
36 Schuler Ma³gorzata   2001-12-25 10.00
37 Kusak Maria   2001-12-25 10.00
38 anonim   2001-12-25 10.00
39 Nishio Ma³gorzata   2001-12-25 10.00
40 anonim   2001-12-25 10.00
41 Spiak Roman St. Gallen / CH 2001-12-26 10.00
42 Spiak Barbara St. Gallen / CH 2001-12-26 10.00
43 Misztela Wies³aw Zürich / CH 2001-12-26 20.00
44 M. Jaworski Wollerau / CH 2002-01-06 20.00
45 Ks. Tadeusz Kadziolka Zug / CH 2002-01-09 20.00
46 (nieczytelnie) Adliswill / CH 2002-01-11 20.00
47 Przemys³aw Antoniewicz Bern / CH 2002-01-11 30.00
48 Ks. Czeslaw (nieczytelnie) Loco 2002-01-11 30.00
49 Michalak Zdzislaw Lausanne / CH 2002-01-11 10.00
50 Wieslaw Czerski Carrabia Selvetta 2002-01-11 10.00
51 Talarek Liestal / CH 2002-01-11 10.00
52 B. Fraule Seuzach / CH 2002-01-11 5.00
53 (nieczytelnie) Winterthur / CH 2002-01-12 10.00
54 Dorota Weilharter Neukirch / CH 2002-01-12 15.00
55 Zehnder Maria Winterthur / CH 2002-01-12 10.00
56 M. Dudkiewicz Effretikon / CH 2002-01-12 10.00
57 Andermatt Bühlach 2002-01-12 5.00
58 Andermatt Bühlach 2002-01-12 5.00
59 Piotrowski Effretikon / CH 2002-01-12 10.00
60 Barbara Majewska St. Gallen / CH 2002-01-12 20.00
61 Gomulka Grzegorz Greuzach / D 2002-01-20 5.00
62 Jurkowski Bogdan Luzern 2002-01-20 5.00
63 Achermann Anna Luzern 2002-01-20 5.00
64 Litynscy M.P. Basel 2002-02-03 10.00
65 Maj M. Basel 2002-02-03 5.00
66 Ks. Stanis³aw Bobulski   2002-03-30 10.00
67 Lason Wojciech Frenkendorf 2003-03-30 5.00
68 Miller Maciej Frenkendorf 2002-03-30 10.00
69 Hiller Mariola Basel 2002-03-30 10.00
70 Talarek Maciek Liestal 2002-04-01 15.00
71 Pyszko Jan nieczytelnie 2002-04-05 10.00
72 Paluszkiewicz Irena Frenkendorf 2002-04-18 10.00
73 Recher Irena Ziefen 2002-04-21 10.00
74 Brumann Dorota Reinach 2002-04-21 10.00
75 Pietkiewicz Grazyna   2002-04-21 10.00
76 Ma³gorzata Dudar Soloturn / CH 2002-01-06 50.00
77 W. + A. Filipowicz (nieczytelnie) 2002-01-06 5.00
78 Jadwiga Fücliger Moosseedorf / CH 2002-01-06 5.00
79 Teresa Akermann Soloturn / CH 2002-01-06 5.00
80 Halina (nieczytelnie) Mümliswil / CH 2002-01-06 5.00
81 Molinan (nieczytelnie) Ispach / CH 2002-01-06 5.00
82 Regina A. Sorilla Soloturn / CH 2002-01-06 5.00
83 Pinowarska Elzbieta Soloturn / CH 2002-01-06 5.00
84 Krystyna Lyszczynska Soloturn / CH 2002-01-06 5.00
85 Jerzy Milosz Zuchwil / CH 2002-01-06 10.00
86 Mieczyslaw Rolak Bilserist / CH 2002-01-06 10.00
87 Leokadia Rolak Bilserist / CH 2002-01-20 5.00
88 Ryszad (nieczytelnie) Basel / CH 2002-01-20 5.00
89 Miros³aw (nieczytelnie) Basel / CH 2002-01-20 5.00
90 Anna Uegert Basel / CH 2002-01-20 20.00
91 Kamiñska Halina Eleiken / CH 2002-01-24 10.00
92 Kasprzak Antoni Basel / CH 2002-01-24 5.00
93 Kasprzak Jolanta Basel / CH 2002-01-25 5.00
94 Grzegorz Gomulka Grenzachwyalen / CH 2002-01-25 10.00
95 Witold Lesniak Bern / CH 2001-01-26 10.00
96 Ketesz Danuta Bern / CH 2001-01-26 11.00
97 Anna Reist Forelshape / CH 2001-01-26 12.00
98 Ewa Szyd³owska Bern / CH 2001-01-26 5.00
99 W. Dylag Rheinfelden / CH 2001-01-30 5.00
100 R. Wolna Basel / CH 2001-01-30 10.00
101 J. Dylag Rheinfelden / CH 2001-01-30 5.00
102 Debicki Krzysztof Rheinfelden / CH 2001-01-30 5.00
103 Debicka Stanis³awa Rheinfelden / CH   5.00
104 Bibulski Stanis³aw Basel / CH 2001-12-25 10.00
105 Sniegocki Bogdan Luzern / CH 2001-12-24 5.00
106 Stachowski Kamila Zürich / CH 2001-12-23 10.00
107 Stachowska Maria Poznañ / PL 2001-12-23 10.00
108 Korzycka Janina Zürich / CH 2001-12-23 10.00
109 Stachowski Tomasz i Beata Poznañ / PL 2001-12-23 10.00
110 Duszynski Ewa Zürich / CH 2001-12-27 10.00
111 Mirocka Teresa Wroclaw / PL 2001-12-27 10.00
112 Cechnicka Magadalena Zürich / CH 2001-12-27 10.00
113 Danuta Wiederkehr Remetschwil / CH 2002-01-08 10.00
114 Leskiewicz Ewa Z³otoryja / PL 2002-01-08 20.00
115 Malgorzata Papageorgion Halkidiki / GR 2002-01-08 10.00
116 Waldemar Pielaszek Zürich / CH 2002-01-13 10.00
117 Dr. Krystyna Ohnesorge Zürich / CH 2002-01-13 50.00
118 Kazimierz Ohnesorge Zürich / CH 2002-01-13 50.00
119 Bo¿ena Jackowski Remetschwil / CH 2002-01-13 10.00
120 Dr. Peter Kappeler Zürich / CH 2002-01-16 50.00
121 Mach Andrzej CH 2001-12-23 10.00
122 (nieczytelnie) CH 2001-12-23 10.00
123 Kaminski Jerzy CH 2001-12-23 5.00
124 (nieczytelnie) CH 2001-12-23 5.00
125 Lewicki Bogumi³a CH 2001-12-23 5.00
126 (nieczytelnie) CH 2001-12-23 5.00
127 (nieczytelnie) CH 2001-12-23 5.00
128 (nieczytelnie) CH 2001-12-23 5.00
129 (nieczytelnie) CH 2001-12-23 5.00
130 (nieczytelnie) CH 2001-12-23 5.00
131 Zaj±c Anna CH 2001-12-23 5.00
132 Zoltowski Zbigniew CH 2002-01-03 7.00
133 Tombola 2002 CH 2002-01-13 0.00
134 Tombola 2002 CH 2002-01-13 0.00
135 (nieczytelnie) CH 2002-02-06 10.00
136 Krystyna Kolatorska     7.50
137 Krystyna Kolatorska     7.50
138 Krystyna Kolatorska     7.50
139 Krystyna Kolatorska     7.50
140 Steiner Peter 6343 Rotrkeuz 2002-01-13 10.00
141 Bellmont Martin Küssnacht am Rigi 2002-01-13 10.00
142 Katarzyna Furrer   2002-01-13 10.00
143 Stanislawa Machuir   2002-01-13 10.00
144 Pitsis Elzbieta   2002-01-13 10.00
145 Pitsis Elzbieta   2002-01-13 10.00
146 Jagaszewski Elzbieta Zürich / CH 2002-01-14 20.00
147 Elisabeth Gasparel Zürich / CH 2002-02-02 10.00
148 Ewa Hess Zürich / CH 2002-02-02 30.00
149 Malgorzata Peschler Kaisertahl / CH 2002-02-04 10.00
150 (nieczytelnie) Zollikerberg / CH 2002-02-05 10.00
151 anonimowo Zürich / CH 2001-12-23 5.00
152 anonimowo Zürich / CH 2001-12-23 5.00
153 Kubieniec Z. Schlieren ZH / CH 2001-12-23 15.00
154 Kubieniec Z. Schlieren ZH / CH 2001-12-23 15.00
155 Luka Genowefa Zürich / CH 2001-12-23 5.00
156 Luka Genowefa Zürich / CH 2001-12-23 5.00
157 Sygnarski Jacek Fribourg / CH 2001-12-29 5.00
158 Brablec Josi Fribourg / CH 2001-12-29 5.00
159 Hansen Iwona Bad Soden am Taunus / D 2002-01-05 20.00
160 Patorska Magdalena Warszawa /PL 2002-02-14 15.00
161 Szczechowski Waldemar Warszawa /PL 2002-02-14 15.00
162 Ewa & Jan Kaczkowski Barry's Bay, Ontario, Canada 2002-05-12 10.00
163 X. Rotap CH 2002-07-15 5.00
164 X.M.K. CH 2002-07-15 5.00
165 J.A.M. PL 2002-07-15 5.00
166  Bucher Lucyna ZH 2001-12-23 5.00
167  Landert Urszula Uster 2002-02-10 5.00
168  Z. Buczolich Uster 2002-03-21 10.00
169  J. Zedek Uster 2002-04-09 5.00
170  G. Tschop Uster 2002-04-15 10.00
171        
172        
173        
174        
175        
176        
177        
178        
179        
180        
181 Prochocka Krystyna Mömedof / CH 2002-01-13 20.00
182 Andrzej Pietkiewicz Burgdorf / CH 2002-01-13 100.00
183 J. Müller Stäfa / CH 2002-01-13 20.00
184 Zbigniew Ignaczak Zug / CH 2002-01-13 10.00
185 Renata (nieczytelnie) Zürich / CH 2002-01-13 10.00
186 (nieczytelnie) Zürich / CH 2002-01-13 10.00
187 Krzysztof Horecki Zürich / CH 2002-01-13 20.00
188 Wronka Zürich / CH 2002-01-13 10.00
189 Edward Jagodzinski Zürich / CH 2002-01-13 10.00
190 Katarzyna Krawiec Zürich / CH 2002-02-10 10.00
191 Sonetra Zofia PL 2002-02-10 10.00
192 anonimowo     10.00
193 anonimowo     10.00
194 anonimowo     10.00
195 anonimowo     10.00
196 Hans Korcz Zürich / CH 2002-02-19 20.00
197 Alicja Dragowska Rudolfstetten / CH 2002-01-20 10.00
198 Ewa i Adrzej de Lorme Wohlen / CH 2002-01-20 50.00
199 Maciej i Malgosia Urbaniak Zürich / CH 2002-01-20 20.00
200 (nieczytelnie) Jagodzinski Zürich / CH 2002-01-20 10.00
201 Lorka Jadwiga (nieczytelnie) 2002-01-20 20.00
202 Malgorzata i Roman Lillie Glockhausen / CH 2002-01-20 20.00
203 ks. Ireneusz Szwarc Poznan / PL 2002-02-19 10.00
204 Barcikowski Edward Zürich / CH 2002-01-25 200.00
205 Latuszek Joanna     50.00
206 Studzinski Radoslaw Zürich / CH 2002-02-28 50.00
207 Piotrowski Hirzel / CH 2002-02-28 50.00
208 Piorowski (nieczytelnie) Hirzel / CH 2002-02-28 20.00
209 Diehler Daniel Thalwil / CH 2002-02-21 20.00
210 Leskiewicz Justyna Zlotoryja / PL 2002-02-22 10.00
211 Nydegger René Winterthur / CH 2001-12-24 10.00
212 Nydegger Verena Winterthur / CH 2001-12-24 10.00
213 Hochreutenes Markus Winterthur / CH 2001-12-24 20.00
214 Winkler Alice Winterthur / CH 2001-12-24 10.00
215 Kluziak Tomasz Lostorf / CH 2001-12-29 20.00
216 Ewa Nowak Volketswil / CH 2001-12-29 5.00
217 Fam, Szwdedowicz Nussbaumen / CH 2001-12-29 10.00
218 Kolatorski Andrzej Zürich / CH 2002-01-03 10.00
219 Kolatorski Andrzej Zürich / CH 2002-01-03 10.00
220 Kolatorski Andrzej Zürich / CH 2002-01-03 10.00
221 Kolatorski Andrzej Zürich / CH 2002-01-03 10.00
222 Kolatorski Andrzej Zürich / CH 2002-01-03 10.00
223 Krol Alicja Zürich / CH 2002-01-06 10.00
224 Gabriela Davey Zürich / CH 2002-01-06 10.00
225 Grazyna Rempulska Egg / CH 2002-01-06 10.00
226 Siemianowski Zbigniew Dietikon / CH 2002-01-06 15.00
227 Mankowska Magdalena Dietikon / CH 2002-01-06 15.00
228 Grochowski Stanislaw Zürich / CH 2002-01-06 15.00
229 anonimowo     20.00
230 Dionizy Simson Winterthur / CH 2002-01-13 15.00
231 Marianna Simson Winterthur / CH 2002-01-13 15.00
232 Jolanta (nieczytelnie) Zürich / CH 2002-01-13 15.00
233 ks. Pawel Pielka (nieczytelnie) 2002-01-28 40.00
234 (nieczytelnie) (nieczytelnie) 2002-01-28 40.00
235 Fudro E. Szkola nr 6/PL 2002-01-28 20.00
236 Seitz Thomas Zürich / CH 2002-02-10 20.00
237 Sabrina (nieczytelnie) Zürich / CH 2002-02-10 10.00
238 Mayer Rene Zürich / CH 2002-02-10 50.00
239 Karuss-Zaki Zürich / CH 2002-02-10 50.00
240 anonimowo Zürich / CH 2002-02-10 10.00
241 Lipko Christine Wettingen / CH 2001-12-23 5.00
242 Ornoch-Nawrocka Sofie Baden / CH 2001-12-23 7.00
243 Nawrocki Jerzy Baden / CH 2001-12-23 7.00
244 Podstolski Henryk Ennetturgi / CH 2001-12-23 10.00
245 Malanowski Jerzy Ennetbaden / CH 2001-12-23 10.00
246 Moser Verena Wattwil / CH 2002-01-05 15.00
247 Moser Josef Wattwil / CH 2002-01-05 15.00
248 Knobel Hansruedi und Andrea Zürich / CH 2002-01-05 20.00
249 Patorska-Szczechowska Magdalena Warszawa / PL 2002-01-26 10.00
250 Szczechowski Waldemar Nieporet / PL 2002-01-26 10.00
251 anonimowo ... / CH 2002-02-18 30.00
252 Lipko Margarethe und Peter Wildhaus /CH 2002-03-10 50.00
253 Burczynski Gregory Kinnelon (New Jersey) / USA 2002-03-16 20.00
254 Hiszpanski Jan Valencia (California) / USA 2002-03-29 30.00
255        
256        
257        
258        
259        
260        
261        
262        
263        
264        
265        
266        
267        
268        
269        
270        
271 anonimowo   2002-01-01 5.00
272 anonimowo   2002-01-01 5.00
273 anonimowo   2002-01-01 10.00
274 anonimowo   2002-01-01 10.00
275 anonimowo   2002-01-01 10.00
276 anonimowo   2002-01-01 11.00
277 anonimowo   2002-01-01 20.00
278 anonimowo   2002-01-01 5.00
279 anonimowo   2002-01-01 5.00
280 anonimowo   2002-01-01 5.00
281 anonimowo   2002-01-01 5.00
282 anonimowo   2002-01-01 5.00
283 anonimowo   2002-01-01 10.00
284 anonimowo   2002-04-28 40.00
285 Senator Z. Romaszewski Warszawa 2002-04-28  
286 Kalbarczyk Anna Suhr 2002-12-25 25.00
287 Kalbarczyk Andrzej Suhr 2002-12-25 25.00
288 Brodzinowska Ewa Fischbach 2002-12-25 10.00
289 Brodzinowski Celestyn Fischbach 2002-12-25 10.00
290 Labno Leszek Nussbaumen 2003-01-25 10.00
291 Labno Barbara Nussbaumen 2003-01-25 10.00
292 Skibinski Elzbieta Oberrohrdorf 2003-01-25 15.00
293 J. Stawarz Winterthur 2003-05-25 10.00
294 Rak Zdzislaw Zürich 2002-11-10 10.00
295 Rak Edyta Zürich 2002-11-10 10.00
296 Luba Edyta Zürich 2002-11-10 10.00
297 Kazazis Nikolas Zürich 2003-01-11 50.00
298 Ehrensperger Weisslingen 2003-01-11 10.00
299 Ehrensperger Rudolf Weisslingen 2003-01-11 10.00
300 Zehnder Lukasz Winterthur 2003-02-25 10.00
301 Boguslaw Swiatkiewicz Buchs / CH 2002-01-27 10.00
302 Hanna Dutli Lammis / CH 2002-01-27 5.00
303 Maria Loosli St. Gallen / CH 2002-01-27 10.00
304 Witton Goldach / CH 2002-01-27 5.00
305 Ewa Gawronska - Leczan Wittenbach / CH 2002-01-27 10.00
306 Jerzy Gorgon Abtwil / CH 2002-01-27 20.00
307 Paul Lipko Turgi / CH 2002-01-30 100.00
308 Krzysztof Kowalski Untersiggenthal / CH 2002-01-30 10.00
309 Zofia Popiel Zürich / CH 2002-02-03 10.00
310 Wlazlo M. Withur /CH 2002-02-17 10.00
311 Janusz Kopec Rzenow / PL 2002-02-17 10.00
312 Jan Korga Winterthur / CH 2002-02-17 10.00
313 Urich Justyna Ennefbaden / CH 2002-02-24 50.00
314 Maria Rodak Untersiggenthal / CH 2002-02-24 10.00
315 Stanislaw Zawodnik Genewa / CH 2002-03-02 50.00
316 Simona Roberto Vezia 2002-02-17 10.00
317 Tomaszewski Aleksander Giubiasco 2002-02-17 10.00
318 Ks. Kaszubski Henryk Vezia 2002-02-17 5.00
319 Zawadzki Ryszard Coldrevio 2002-02-17 5.00
320 Zawadzki Zofia Coldrevio 2002-02-17 5.00
321 Zawadzki Piotr Coldrevio 2002-02-17 5.00
322 Zawadzki Pawel Coldrevio 2002-02-17 5.00
323 Zawadzki Krzysztof Coldrevio 2002-02-17 5.00
324 Falkowski Alice Taverne 2002-02-17 5.00
325 Cimino Krystyna Giubiasco 2002-11-17 5.00
326 Caradini Anna Caslano 2002-11-17 5.00
327 Ks. Iskra Andrzej Bre 2002-11-17 5.00
328 Pazera Andrzej   2003-05-24 15.00
329 Pazera Andrzej   2003-05-24 7.50
330 Pazera Andrzej   2003-05-24 7.50
331        
332 Jazdzewski Marian 14055 Berun 2002-04-25 20.00
333 Frustaci Francesco 8953 Dietikon 2002-04-26 31.00
334 Suma Bau AG 8102 Oberengstringen 2002-08-16 30.00
335 Edelmaier Verena 8057 Zürich 2002-08-18 50.00
336 Meier Josef Zürich 2002-08-18 40.00
337 Kramer Dominik   2002-08-31 20.00
338 Gabel Marek 8057 Zürich 2002-09-05 20.00
339 Polanska Zürich 2002-09-09 30.00
340 Delèvaux 8808 Pfäffikon 2002-09-11 50.00
341 Korzecka - Wirzba Jolanta   2002-09-17 20.00
342 Takis Kalmoukis   2002-09-28 20.00
343 Diamantis Henryka Grecja 2002-10-02 50.00
344 Gremlik Ewelina 8045 Zürich 2002-10-13 20.00
345 Grender Yvonne 8057 Zürich 2002-10-14 50.00
346        
347        
348        
349        
350        
351        
352        
353        
354        
355        
356        
357        
358        
359        
360        
361 anonimowo   2002-03-02 20.00
362 Brynda Marcin Genewa 2002-03-02 10.00
363 Cybulski Jerzy Berno 2002-03-02 10.00
364 Ciesielski Teresa Bellach 2002-03-03 15.00
365 Ciesielski Leszek Bellach 2002-03-03 15.00
366 Pluta Ewa i Stanislaw Root 2002-03-10 100.00
367 Krumplewska Jolanta Winterthur 2002-03-17 10.00
368 Piotrowska Jolanta Effretikon 2002-03-17 20.00
369 Sobczynski Piotr Winterthur 2002-03-17 10.00
370 Ziobro Piotr Märstetten 2002-04-28 100.00
371 Zagalak Maria-Jolanta Zürich 2002-04-28 100.00
372 Bielser Dominik Kriens 2002-03-10 25.00
373 Leszczynska Monika Visp 2002-03-02 50.00
374 Bielser Markus Kriens 2002-03-10 25.00
375 Dydynska Alicja 1870 Monthey 2002-03-02 20.00
376 Tekiela Elzbieta Toronto 2002-12-01 5.00
377        
378        
379        
380        
381        
382        
383        
384        
385        
386        
387        
388        
389        
390        
391        
392        
393        
394        
395        
396        
397        
398        
399        
400        
401        
402        
403        
404        
405        
406 Odermatt Alois Steinhausen 2002-03-14 0.00
407 Borsi Anna Zollikon 2003-01-12 20.00
408 Piechura Iwona Zollikon 2003-01-12 10.00
409 Steletti Sandro Seuzach 2003-01-19 10.00
410 Dr. Köppel Urs Luzern 2003-01-29 0.00
411 Eglin Violetta 8050 Zürich 2003-03-09 20.00
412 Studer Marcin 8964 Rudolfstätten 2003-05-03 10.00
413 Studer Justyna 8964 Rudolfstätten 2003-05-03 10.00
414 Matecki Marek Winterthur 2003-06-03 40.00
415 T. Weckerle Effretikon 2003-06-08 20.00
416 E. Enderli 9548 Matzingen 2003-06-08 20.00
417 Pazera Andrzej   2003-06-09 20.00
418 Pazera Andrzej   2003-06-09 20.00
419 Pazera Andrzej   2003-06-09 10.00
420 Borsi Robert Zollikon 2003-01-12 50.00
421        
422        
423        
424        
425        
426        
427        
428        
429        
430        
431        
432        
433        
434        
435        
436 Pazera Andrzej   2003-06-09 20.00
437        
438 Chomiak Roza i Marian Chexbres 2003-06-09 10.00
439 Chomiak Roza i Marian Chexbres 2003-06-09 10.00
440        
441        
442        
443        
444 prof P. Stuligrosz   2003-05-03  
445        
446        
447        
448        
449        
450 Ks. Wlodzimierz Czerwinski Zürich 2001-12-26 20.00
451 W. Barczyk Herisau 2002-10-19 10.00
452 Kadlubowski Tadeusz Dillhaus 2002-10-19 20.00
453 Kielb Grazyna 8103 Engstringen 2002-10-19 5.00
454 Kielb Malgorzata 8103 Engstringen 2002-10-19 5.00
455 Fox Thomas Zürich 2002-10-19 20.00
456 Fox Mario Zürich 2002-10-19 10.00
457 Fox Bianca Zürich 2002-10-19 10.00
458 Marszalek Hanna Biel 2002-10-19 10.00
459 Nurkowski Andrzej Zürich 2002-10-19 10.00
460 Widmer Zofia Zürich 2002-10-19 5.00
461 Fiabane Eliza Bülach 2002-10-19 10.00
462 Witale Teresa Zürich 2002-10-19 5.00
463 Andrzej (nieczytelnie) nieczytelnie 2002-10-19 10.00
464 Halina (nieczytelnie) nieczytelnie 2002-10-19 10.00
465 Banas     10.00
466 Mitka Aneta 8610 Uster 2002-10-19 20.00
467 Mitka Alicja 8606 Schwerzenbach 2002-10-19 20.00
468 Oleksyn Izabella   2002-10-19 20.00
469 Gostynski Michal 8055 Zürich 2002-10-19 5.00
470 Glowa Will   20.00
471 Plonka Oberutzwil   20.00
472 Eberle Elzbieta Effretikon   10.00
473 Wieczorek Zofia Niederutzwil   20.00
474 nieczytelnie Zürich   10.00
475 Schneiter Joanna Zürich 2002-11-10 10.00
476 Kubacka Marta Zürich 2002-11-10 10.00
477 Marek 61 Zürich   5.00
478 Marek 61 Zürich   5.00
479 Zglinski Antoni Wettingen 2003-01-06 10.00
480 Likazazis Zürich 2003-01-11 5.00
481        
482        
483        
484        
485        
486        
487        
488        
489        
490        
491        
492        
493        
494        
495        
496 anonimowo CH 2002-06-29 5.00
497 anonimowo CH 2002-06-29 5.00
498 anonimowo .../ CH 2002-04-25 5.00
499 anonimowo .../ CH 2002-04-04 5.00
500 Patorski Jacek Nussbaumen b. Baden / CH 2001-12-23 10.00

 

Powrót