List otwarty

 

 

 

 

 Zürich,  2.04.2004

Szanowni Państwo

 

Istnienie Stowarzyszenia „Centrum Spotkań i Modlitwy PMK w Zurychu” daje się coraz bardziej zauważyć w naszej Polonii. Stowarzyszenie CSiM postawiło sobie za cel, który zapisało również w swoim statucie, stworzenie własnego ośrodka (Centrum) dla Polskiej Misji Katolickiej w Zurychu, tzn. w największej aglomeracji polonijnej w Szwajcarii. Obok zapewnienia możliwości wykonywania praktyk religijnych ośrodek ten będzie otwarty dla wszystkich. Według założeń inicjatorów będzie siewca kultury polskiej, miejscem na różnorakie uroczystości - kościelne i świeckie, jak tez i miejscem dla spotkań prywatnych.

Coraz szersze poparcie Polonii jak i ofiarna praca jego członków przynoszą widoczne efekty. Z przyjemnością informujemy, ze Stowarzyszenie na dzień 1.1.2004 dysponuje już majątkiem w wysokości ok. 137’000 Fr.

W celu realizacji planów Stowarzyszenia - stworzenie wspólnego Centrum - potrzebna jest jednak suma o wiele większa. Patrząc na dotychczasowe osiągnięcia w stosunkowo krótkim czasie, wszystko wskazuje na to, ze ja uzbieramy. O tyle wcześniej, o ile wszyscy wspólnie już teraz zaangażujemy się i poprzemy finansowo ten ambitny cel.

Stowarzyszenie CSiM jest zarejestrowane w rejestrze handlowym oraz zwolnione od płacenia podatków. Zarząd Stowarzyszenia składa się z dziewięciu członków wybieranych przez Walne Zebranie. Nad działalnością finansowa czuwa komisja rewizyjna, wybierana również na Walnym Zebraniu. Nienaruszalność majątku Stowarzyszenia gwarantuje statut. Wszystkie przekazywane ofiary pozostają na koncie w Migrosbank. Członkowie pracują nieodpłatnie, a bieżąca działalność Stowarzyszenia pokrywana jest wyłącznie ze składek członkowskich i dochodów wypracowanych przez Stowarzyszenie.

Ten wielki cel i wielkie przedsięwzięcie będące wyrazem potrzeb współczesnych Polaków w Szwajcarii cieszy się stale rosnącym zrozumieniem i uznaniem. Lista ofiarodawców jest podawana na naszych stronach Internetu. Zapraszamy do kręgu ofiarodawców na rzecz Centrum.

 

Bliższe dane znajda Państwo na stronie internetowej CSiM pod:   www.pmk-zurich.ch.

 

W imieniu Zarządu z góry serdecznie dziękujemy.

 

 

 

Zofia Zglinski                                                               Jacek A. Patorski
Prezes                                                                        Członek Zarządu

 

Powrót