Nasi Ofiarodawcy 


Na realizację naszego projektu CSiM wpłynęły następujące ofiary: 

Styczeń-lipiec 2014:

P. Sobczynski - 100.- Fr.
W. Brysz - 30.- Fr.
A. Sikorowski - 50.- Fr.
J. Kramar-Kołodziejczyk - 30.- Fr.
K. Peter - 30.- Fr.
J. Nawrocki - 100.- Fr.
J. Zagalak - 50.- Fr. 
J. Konopka - 90.- Fr.
M. Loosli - 40.- Fr.
T.J. Sandoz - 50.- Fr.
K. Walkowiak - 100.- Fr
M. Roth - 30.- Fr.
G. Dzięglewski - 100.- Fr.
E. Zając - 50.- Fr.
A.M. Blattner - 100.- Fr.
S. Krzeszowski - 50.- Fr.
W. Bielser - 20.- Fr.
S. Domański - 50.- Fr.
E.R. Klockiewicz - 50.- Fr. 
S.M. Lipowicz - 30.- Fr
Z. Jachimowski - 30.- Fr.
I. Meyer - 30.- Fr.
R. Piotrowski - 50.- Fr.
J. Budissek - 80.- Fr.

Maj-grudzień 2013:

P. Sobczyński - 50.- Fr. 
K.J. Łysakowski - 100.- Fr.
J. Opiola - 100.- Fr.
E. Brodzinowska - 100.- Fr.
ROD Wettingen - 140.- Fr.
H.P. Landert - 50.- Fr.
P. Sobczyński - 50.- Fr.
A. Sikorowska - 20.- Fr.

Styczeń-kwiecień 2013:

M. Kokotek - 50.- Fr.
Z. Balczarczyk - 100.- Fr.
E.R. Klockiewicz - 50.- Fr.
A.M. Blattner-Szynka - 100.- Fr.
G.W. Bielser - 30.- Fr.
J. Opiola - 150.- Fr.
G. Zając - 50.- Fr.
J. Budissek - 50.- Fr. 
Z.J. Nawrocki - 100.- Fr.
H.M. Dubiel - 20.- Fr.
N. Zach - 50.- Fr. 
M.J. Zagalak - 50.- Fr.
A. DeLorme - 50.- Fr.

Wrzesień-grudzień 2012:

T.E. Sas - 20.- Fr.
W. Wasiak - 50.- Fr.
ROD Wettingen - 160.- Fr.
E.C. Brodzinowski - 1000.- Fr.
W. Brysz - 30.- Fr.
B. Pichit - 40.- Fr.
I. Meyer - 40.- Fr.
M. Gurgul - 10.- Fr.
J. Konopka - 90.- Fr.
A. Stefanicki - 50.- Fr.
J.Z. Kołodziejczyk-
Kramer - 20.- Fr.
S. Bobulski - 45.- Fr.
M.M. Richard-Trojniar - 20.- Fr.
T. Sandoz - 30.- Fr.
A.C. Giudici - 20.- Fr.
Fam. Bogusławski - 20.- Fr.
E.G. Dzięglewski - 100.- Fr.
H.K. Conder - 30.- Fr. 
S.M. Lipowicz - 40.- Fr.
???? - 30.- Fr.
B Krawiec - 30.- Fr.
M.W. Burzyński - 50.- Fr.
K. Krzeszowski - 50.- Fr.
J. Sygnarski - 30.- Fr.
G.M. Garbiec - 50.- Fr. 
K. Walkowiak - 100.- Fr.
Z. Jachimowski - 20.- Fr.
A. Sikorowski - 20.- Fr.
S. Domański - 50.- Fr.
P.L. Polański - 50.- Fr.
M.Graf - 50.- Fr.
H.P. Landert - 50.- Fr.

W czerwcu 2012:

K. Walkowiak - 100.- Fr.

W maju 2012:

M. Nishio - 100.- Fr.

W marcu 2012:

P.Sobczyński - 87.90 Fr.
K.J. Łysakowski - 100.- Fr.
W. Brysz - 30.- Fr 

W lutym 2012:

Z.J. Nawrocki - 100.- Fr.

W styczniu 2012:

W. Studer-Glos - 20.- Fr.
A. Megert - 50.- Fr. 
A. Blattner-Szynka - 50.- Fr.
E.P. Polański - 50.- Fr.
M. Kokotek - 50.- Fr.
G.W. Bielser - 20.- Fr.
H. Dubiel - 20.- Fr.
M.A. Jańczyk - 50.- Fr.
D. Wiederkehr - 30.- Fr.
K. Krzeszowski - 50.- Fr.

W grudniu 2011:

ROD Zug - 160.- Fr.
ROD Wettingen - 180.- Fr.
E.C. Brodzinowski - 1000.- Fr.
K. Peter - 30.- Fr.
N. Zach - 50.- Fr.
K. Walkowiak - 100.- Fr.
S. Bobulski - 70.- Fr.
K. Conder - 30.- Fr.
G.L. Gort - 20.- Fr.
R. Trojnar - 30.- Fr.
M.J. Zagalak - 50.- Fr.
A.E. De Lorme - 20.- Fr.
M.W. Burzyński - 40.- Fr.
A. Stefanicki - 50.- Fr.
T. Sandoz - 30.- Fr.
P.Sobczyński - 50.- Fr.
M. Wyrzykowski - 50.- Fr.
S. Domański - 50.- Fr.
J. Budissek - 50.- Fr.
B Krawiec - 30.- Fr.
M.S. Lipowicz - 30.- Fr.
J. Sroka - 200.- Fr.

W listopadzie 2011:

M.W. Burzyński - 50.- Fr.
G. Dzięglewski - 100.- Fr.

 W październiku 2011:

H.J. Kruszona - 50.- Fr. 
P. Junker - 20.- Fr
W. Brysz - 20.- Fr.
M.A. Janczyk - 20.- Fr.
E. Krolak - 100.- Fr.

We wrześniu 2011:

W. Deja-Gatzka - 100.- Fr.
S. Lipowicz - 30.- Fr. 
R. Spiak - 20.- Fr.
J. Opiola - 150.- Fr.
S. Bobulski - 20.- Fr.
T. Kluziak - 50.- Fr
H.A. Buchmann - 30.- Fr.
J. Konopka - 70.- Fr.
A. Stefanicki - 30.- Fr.
B. Krawiec - 20.- Fr.
P. Sobczynski - 20.- Fr.

W sierpniu 2011:

K. Walkowiak - 100.- Fr.
J. Zwierko - 100.- Fr.
S. Domański - 50.- Fr.
J. Budissek - 50.- Fr.

W czerwcu 2011:

P. Smigielski - 20.- Fr.

W maju 2011:

W.G. Bielser - 30.- Fr.
I. Meyer - 40.- Fr.

W kwietniu 2011:

K.J. Latuszek - 100.- Fr.

W marcu 2011:

S. Domański - 50.- Fr.
M. Bury - 30.- Fr.
K.H. Conder - 50.- Fr.
S. Lipowicz - 25.- Fr.
T.J. Sandoz - 30.- Fr. 
K. Zywczyk - 20.- Fr.
B. Ahrens - 30.- Fr. 
E.R. Klockiewicz - 50.- Fr.
S. Bobulski - 44.- Fr.
K. Policki - 20.- Fr.
K.J. Lysakowski - 100.- Fr.
A. Hungerbühler - 40.- Fr.
K. Peter - 30.- Fr.
A. Sikorowski - 50.- Fr.
I.K. Kuklik - 30.- Fr.
A. Stefanicki - 50.- Fr.
K. Krzeszowski - 50.- Fr.
R. Piotrowski - 50.- Fr.
B. Krawiec - 20.- Fr.
S.A. Molag - 50.- Fr.
J. Sygnarski - 20.- Fr.
M. Graf - 30.- Fr.

W lutym 2011:

W. Brysz - 30.- Fr.
M. Gurgul - 20.- Fr.
M. Kulpa - 20.- Fr.
P. Sobczynski - 20.- Fr.
J. Wertz - 30.- Fr.
K. Walkowiak - 100.- Fr.

W styczniu 2011:

J. Sroka - 200.- Fr.

W grudniu 2010:

Anonim - 500.- Fr.
J. Warecki - 20.- Fr.
M. Lewicki - 200.- Fr.
W. Studer-Glos - 25.- Fr.
ROD Wettingen - 269.- Fr.
E.G. Dzieglewski - 100.- Fr.
Z.G. Nawrocki - 100.- Fr.
A. Lumpert - 50.- Fr.
A. de Lorme - 50.- Fr.
J. Sroka - 200.- Fr.

W listopadzie 2010:

J. Budissek - 50.- Fr.
I. Meyer - 50.- Fr.
M. Miller - 20.- Fr.
M. A. Jańczy - 60.- Fr. 

W październiku 2010:

E. Fiabane - 20.- Fr.
R. Piotrowski - 30.- Fr.

We wrześniu 2010:

R. Barczyk - 100.- Fr.

W lipcu 2010:

J. Ch. Kuklik - 20.- Fr.
G. Błotny - 30.- Fr.
P. B. Smigielski - 20.- Fr.
A. Pozar - 20.- Fr.
A. Kolatorski - 10.- Fr

W czerwcu 2010:

P. Sobczyński - 30.- Fr.
M. A. Jańczyk - 20.- Fr. 
B. Ahrens - 30.- Fr.
S. Lipowicz - 30.- Fr.
K. Peter - 20.- Fr.
J. Budissek - 50.- Fr.
H. Rudzki - 20.- Fr.
M. Gurgul - 10.- Fr.
L. Muelebach Kosak - 20.- Fr.
M. Richard - 50.- Fr.
Z. Widmer - 20.- Fr.
E. Eberle - 50.- Fr.
H. Kruszona - 30.- Fr.
S. Domański - 50.- Fr.

W maju 2010:

M. Dobrowolski - 100.- Fr.
Z. Kołodziejczyk - 20.- Fr.
T. J. Sandoz - 30.- Fr.
S. Bobulski - 12.- Fr.
A. Dietziker - 50.- Fr.
K. Krzeszowski - 50.- Fr.
I. F. Naglicki - 30.- Fr.
M. Wyrzykowski - 50.- Fr.
A. Stefanicki - 50.- Fr.
J. Sygnarski - 20.- Fr.
U. Zehnder - 100.- Fr.
K. Susstrunk- Panasiewicz - 30.- Fr.

W kwietniu 2010:

G. Marciniak - 40.- Fr.
G. Zając - 50.- Fr.

W marcu 2010:

W. Duda 100.- Fr.
M. Miller 20.- Fr.
J. Kuklik 20.- Fr.

W lutym 2010:

J. Kitkowski 30.- Fr.
K. J. Latuszek 100.- Fr.
J. Konopka 90.- Fr.
A. Kowalski 20.- Fr.
I. Meyer 25.- Fr.
M. Loosli 15.- Fr.
K. Leupi-Skibinski 50.- Fr.
J.M. Zwierko 50.- Fr.
L. Van den Ham 100.- Fr.

W styczniu 2010:

J. Zagalak 50.- Fr.
G. Piotrowski 20.- Fr.
S. Domanski 50.- Fr.
J. Sroka 100.- Fr.
A. Stefanicki 50.- Fr.
K. Susstrunk-Panasiewicz 20.- Fr.
M. Kokotek 50.- Fr.
G. Pomalecki 20.- Fr. 
A.M. Blattner-Szynka 30.- Fr.
J. Warecki 30.- Fr.
M. Roth 25.- Fr.
G. Gort 30.- Fr.
M. Richard 50.- Fr.
M. Gurgul 10.- Fr.
W. Brysz 30.- Fr.
H. Rudzki 20.- Fr.
S. Bobulski 10.- Fr.
Z. Steinemann 30.- Fr.
J. Ochalek 50.- Fr.
K. Peter 30.- Fr.
H. Dubiel 50.- Fr.
M.A. Janczyk 50.- Fr.
I. Meyer 30.- Fr.
S. Molag 50.- Fr.
B. Krawiec 20.- Fr.
H. Jaworska 60.- Fr.

W grudniu 2009:

E. Eberle 100.- Fr.
S. Witkowski 20.- Fr.
K. Conder 50.- Fr.
T. Kluziak 50.- Fr.
K. Walkowiak 300.- Fr.
B. Nawrocki 50.- Fr.
A. de Lorme 50.- Fr.
R. Fiabane 50.- Fr.
W. Wasiak 50.- Fr.
B.H. Podstolski 50.- Fr.
Z. Kolodziejczyk 20.- Fr.
H.J. Kruszona 30.- Fr.
M. Wyrzykowski 20.- Fr.
T. Sandoz 40.- Fr.
J. Sygnarski 20.- Fr.
W. Studer-Glos 25.- Fr.-
P. Sobczynski 21.45.- Fr.
W. Bielser 20.- Fr.
A. Sidorowicz 20.- Fr.
A. Giudici 20.- Fr.
P. Mosur 30.- Fr.
A. Kalla 200.- Fr.

W listopadzie 2009:

Z. Michalak 30.- Fr.
Z. Zglinski 600.-
Fr.
W. Zglinski 50.-
Fr.

W październiku 2009:

J. Budissek - 50.- Fr.
I. Meyer - 50.- Fr.
M. Miller - 20.- Fr.
M.A. Jańczy - 60.- Fr.

We wrześniu 2009:

A. Gamski - 20.- Fr.
J.P. Smigielski - 20.- Fr.

Ponadto bezimiennie :

Po Mszy św. ZH - 61.10 Fr.

W sierpniu 2009:

M. Graf - 50.- Fr. 
P. Sobczyński - 26.25 Fr.

Ponadto bezimiennie :

Po Mszy sw. ZH - 95.25 Fr.

W lipcu 2009:

B. Swiątkiewicz - 20.- Fr.
J. Michej - 20.- Fr. 
J.U. Miszkiewicz - 30.- Fr.
A. Pozar - 20.- Fr.
S. Lipowicz - 30.- Fr.
W. Duda - 20.- Fr.
E. Zając - 20.- Fr.
A. Koćwin - 30.- Fr.
G. Marciniak - 30.- Fr.
A. Burger - 20.- Fr.
G.K. Olczak - 50.- Fr.
M. Roth - 50.- Fr.
A. Stefanicki - 30.- Fr.

Ponadto bezimiennie :

Po Mszy sw. ZH - 86.50 Fr.

W czerwcu 2009:

B. Schreiber - 50.- Fr.
Z. Steinemann - 30.- Fr.
K. Walkowiak - 200.- Fr.
J. Kitkowski - 30.- Fr.
K. Malinowski - 30.- Fr.
J.P. Smigielski - 20.- Fr.
Z. Bućko - 20.- Fr.
S. Bobulski - 44.- Fr.
D.Z. Kertesz - 50.- Fr.
P. Sobczyński - 49.- Fr.
M. Gurgul - 10.- Fr. 
S. Domański - 50.- Fr.
L. Geborys - 20.- Fr.
H.E. Kadlubowski - 20.- Fr.
J. Opiola - 100.- Fr.
M.A. Banczyk - 30.- Fr.
E.R. Klockiewicz - 30.- Fr.

Ponadto bezimiennie :

Po Mszy św. ZH - 73.35 Fr.
Kawa ZH - 119.00 Fr.

W maju 2009:

A. Koćwin - 20.- Fr.
F. Scherer, K.Aeberli - 100.- Fr.

Ponadto bezimiennie :

Po Mszy sw. ZH - 99.75 Fr.
Kawa ZH - 216.20 Fr. 

W kwietniu 2009:

E. Królak - 100.- Fr.

Ponadto bezimiennie :

ETH Zurich - 200.- Fr.
Kawa R.Maryja - 286.75 Fr.
Po Mszy św. ZH - 57.60 Fr.

W marcu 2009:

S. Kowalczyk - 20.- Fr.
K.J. Latuszek - 100.- Fr.
K. Policki - 50.- Fr.
G. Piotrowski - 20.- Fr.
A. Sikorowska - 50.- Fr.

Ponadto bezimiennie :

Po Mszy sw. ZH - 80.85 Fr.

W lutym 2009:

P. Sobczynski - 20.- Fr.
A. Perera - 40.- Fr.
W. Studer-Glos - 30.- Fr.
R. Michnowski - 20.- Fr.
W. Brysz - 30.- Fr.
K. Peter - 20.- Fr.
A. Hryciuk - 50.- Fr.
RO Wettingen - 135.- Fr.
A. Socha - 191.40 Fr.
Polenverein Winterthur - 100.- Fr.
E.J. Siczek - 50.- Fr.
Z. Zglinska - 100.- Fr.
J. Sygnarski - 30.- Fr.
J. Bojas - 25.- Fr.
Kawa R.Maryja - 237.90 Fr.

Ponadto bezimiennie :

Po Mszy sw. ZH - 52.75 Fr.
Opłatek ZH - 874.20 Fr.

W styczniu 2009:

A. Megert - 50.- Fr.
W. Wasiak - 50.- Fr.
M. Miller - 20.- Fr.
M. Dutkiewicz - 50.- Fr.
E.R. Klockiewicz - 50.- Fr.
A. Stefanicki-Jenny - 50.- Fr.
I. Daehler - 20.- Fr.
J. Pruksa - 20.- Fr.
M. Kokotek - 50.- Fr.
F. Kubaszek - 50.- Fr.
H. Jaworska - 100.- Fr.
H.S. Witkowski - 30.- Fr.
S. Molag - 50.- Fr.
J. Sroka - 100.- Fr.
Z. Kramer-Kołodziejczyk - 20.- Fr.
S. Buchner - 100.- Fr.
T.J. Sandoz - 30.- Fr.
Z. Bucko - 20.- Fr.
A. Pręgowski - 20.- Fr.
J. Kitkowski - 30.- Fr.
M. Roth - 30.- Fr.
R. Piotrowski - 30.- Fr.
S. Domanski - 50.- Fr.
J. Gorgoń - 20.- Fr.
W. Zglinski - 50.- Fr.

Ponadto bezimiennie :

Po Mszy św. ZH - 36.40 Fr.
Kawa ZH - 151.50 Fr.

W grudniu 2008:

M. Burzynski - 50.- Fr.
Z. Michalak - 30.- Fr.
S. Bobulski - 28.20 Fr.
J.A. Konopka - 100.- Fr.
A. Sikorowska - 20.- Fr.
K. Knobel - 50.- Fr.
W.G. Bielser - 20.- Fr.
F. Plaszczyk - 30.- Fr.
H. Kruszona - 20.- Fr.
Z. Pląskowski - 20.- Fr.
K. Walkowiak - 100.- Fr.
B. Krawiec - 20.- Fr.
A.M. Blattner-Szynka 50.- Fr.
B.H. Podstolski - 100.- Fr.

Ponadto bezimiennie :

Kawa szkoła ZH - 193.00 Fr.
Kawa RO ZH - 166.10 Fr.
Po Mszy sw. ZH - 58.85 Fr.
Kawa ZH - 307.70 Fr.

W listopadzie 2008:

Ponadto bezimiennie :

Po Mszy św. ZH - 267.70 Fr.
Kawa ZH - 143.-Fr.

W październiku 2008:

T.E. Roman - 50.- Fr.
R. Hammel - 20.- Fr.
Z.G. Nawrocki - 100.- Fr.

Ponadto bezimiennie :

Po Mszy św. ZH - 76.50 Fr.
Kawa ZH - 425.- Fr.

We wrześniu 2008:

M. Gurgul - 20.- Fr.
K.H. Conder - 50.- Fr.
W.G. Bielser - 20.- Fr.

Ponadto bezimiennie :

Po Mszy sw. ZH - 141.70 Fr.
Kawa (J. Wator) - 211.40 Fr.

W sierpniu 2008:

H. Kruszona - 20.- Fr.
R. Fiabane - 50.- Fr.
H.W. Jani - 20.- Fr.
B. Krawiec - 20.- Fr.

Ponadto bezimiennie :

Po Mszy sw. ZH - 113.05 Fr.

W lipcu 2008:

D. Dejanovic - 50.- Fr.
Z. Pląskowski - 97.80 Fr.
M. Surma - 10.- Fr.
Mühlebach-Kossak - 20.- Fr.
S. Bobulski - 15.- Fr.
E. Diem - 20.- Fr.
K. Krzeszowski - 50.- Fr.
A. Koćwin - 20.- Fr.
J. Opiola - 100.- Fr.
A. Stefanicki-Jenny - 50.- Fr.
K. Peter Bikowski - 30.- Fr.
E. Zając - 20.- Fr.
S. Domański - 50.- Fr.
A.M. Blattner-Szynka - 30.- Fr.
G.K.Olczak - 50.- Fr.
T. Weckerle - 50.- Fr.
K. Walkowiak - 200.- Fr.
W. Brysz - 20.- Fr.
M.S. Lipowicz - 30.- Fr.

Ponadto bezimiennie :

Po Mszy św. ZH - 95.05 Fr.
Kawa (J.Lewicka) - 194.55 Fr.
Kawa ZH - 170.- Fr.

W czerwcu 2008:

ROD Wettingen - 102.- Fr.
P. Sobczyński - 20.- Fr.

Ponadto bezimiennie :

Po Mszy sw. ZH - 137.80 Fr.
Kawa (I. Sobota) - 64.20 Fr.
Kawa ZH - 110.- Fr.


W maju 2008:

R. Michnowski - 20.- Fr.

Po Mszy św. ZH - 93.75 Fr.
Kawa (J. Wator) - 150.- Fr.
Kawa (I. Sobota) - 233.30 Fr.
Opłatek - 243.25 Fr.

W kwietniu 2008:

P. Sobczynski 20.- Fr.

Ponadto bezimiennie :

Po Mszy św. 114.45 Fr.
Kawa ZH 160.00 Fr.

W marcu 2008:

I. Meyer 30.- Fr.
Z. Beck 50.- Fr.
F. Szubaszek 80.- Fr.
K. Głowa 30.- Fr.

Ponadto bezimiennie :

Po Mszy sw. ZH 149.60 Fr.
Kawa (J. Wator) 174.15 Fr.
Kawa ZH 196.80 Fr.

W lutym 2008:

J. Sygnarski 20.- Fr.
N. Sedmak 10.- Fr.
Kath. Pfarrei, Bauma 152.65 Fr.
Anonim 20.- Fr.
E. Penier 20.- Fr.
M.A. Janczyk 20.- Fr.
P. Sobczynski 45.95 Fr.

Ponadto bezimiennie :

Po Mszy sw. ZH 90.40 Fr.
Kawa ZH 110.- Fr.

W styczniu 2008:

A. Vavricek 20.- Fr.
J.Gorgon 50.- Fr.
K. Strohmeier 50.- Fr.
M. Lewicki 100.- Fr.
M. Kokotek 50.- Fr.
T.J. Warecki 30.- Fr.
A. Kaeser 20.- Fr.
S. Bobulski 13.- Fr.
Z.T. Popiel 100.- Fr.
R.A. Jaszczyk 20.- Fr.
Z.J. Kolodziejczyk-Kramar 20.- Fr.
H. Rudzki 20.- Fr.
P.K. Stachowski 200.- Fr.
M.J. Zagalak 100.- Fr.
B. Nussbaumer 50.- Fr.
Z. Steinemann 40.- Fr.
H. Marszalek 30.- Fr.
I.P Smigielski 20.- Fr.
I. Bryl-Gruszynska 20.- Fr.
M. Surma 10.- Fr.
J. Sroka 100.- Fr.
A. Kocwin 20.- Fr.
A. Borsi 50.- Fr.
I.W. Krumholz 20.- Fr.
A. Stefanicki-Jenny 50.- Fr.
S. Buchner 100.- Fr.
K.H. Conder 50.- Fr.
J. Chabot 20.- Fr.
T. Weckerle 50.- Fr.
B. Krawiec 20.- Fr.
S. Domanski 50.- Fr.
M.S. Lipowicz 20.- Fr.
G.K. Olczak 50.- Fr.
E.R. Klockiewicz 50.- Fr.
K. Ochalek 20.- Fr.
J.J. Maleszewski 10.- Fr.
K. Leupi 100.- Fr.

Ponadto bezimiennie :

Po Mszy św. 122.70 Fr.
Kawa (J. Wator) 182.80 Fr.
Kawa ZH 196.50 Fr.

W grudniu 2007:

M. Steiner 20.- Fr.
M. Burzynski 50.- Fr.
J. Wator 150.- Fr.
Z. Taberska 50.- Fr.
Z. Michalak 20.- Fr.
R. Hammel 20.- Fr.
A. Sikorowska 10.- Fr.
T. Sandoz 25.- Fr.
A. Giudici 10.- Fr.
J.M. Zwierko 100.- Fr.

Ponadto bezimiennie :

Po Mszy sw. ZH 443.75 Fr.
Kawa ZH 500.90 Fr. Fr.

W listopadzie 2007 r.:

- M. Steiner - Fr. 20,-
- P. Sobczyński - Fr. 46.95

Ponadto bezimiennie :

Fr. 201,- - zbiórka po Mszy św. w Zurychu
Fr. 367,- - dochód z kawy w Zurychu
Fr. 301.10 - dochód z kawy (Koło Przyjaciół Radia Maryja)

W październiku 2007 r.:

- ROD Wettingen - Fr. 115,-
- M. Steiner - Fr. 20,-

We wrześniu 2007 r.:

- M. Steiner - Fr. 20,-

W sierpniu 2007 r.:

- M. Steiner - Fr. 20,-

W lipcu 2007 r.:

- I. Hediger - Fr. 50,-
- Pfr. D. Frei - Fr. 100,-
- H. Kruszona - Fr. 20,-
- P. Sobczyński - Fr. 38.80
- D. Lude - Fr. 100,-

Ponadto bezimiennie :

Fr. 522.00 - dochód z kawy i imprez w Zurychu

W czerwcu 2007 r.:

- Z. Bućko - Fr. 20,-
- M. Steiner - Fr. 20,-
- M.A. Jańczyk - Fr. 20,-
- A. Downarowicz - Fr. 10,-
- E. Penier - Fr. 20,-
- M. Graf - Fr. 50,-

W maju 2007r.:

- A. Vavricek - Fr. 20,-
- P. Sobczyński - Fr. 23.05
- K. Peter- Fr. 20,-
- S. Molag - Fr. 50,-
- F. Kubaszek - Fr. 50,-
- J. Klimek - Fr. 50,-
- J. Krawczyk - Fr. 20,-
- R. Fiabane - Fr. 50,-
- W. Bielser - Fr. 20,-
- J. Kaufmann - Fr. 50,-
- A. Pozar - Fr. 20,-
- ???(Erlenbach) - Fr. 30,-
- M. Steiner - Fr. 20,-
- M. Kulpa-Rusiecki - Fr. 20,-
- H.P. Lityński - Fr. 20,-
- K. Husistein - Fr. 20,-
- I. Bryl-Gruszyńska - Fr. 20,-
- H.S. Witkowski - Fr. 20,-
- H. Rudzki - Fr. 20,-
- M. Richard-Trojniar - Fr. 50,-
- K. Siegrist-Kostka - Fr. 30,-
- I. Meyer - Fr. 40,-
- B. Krawiec - Fr. 20,-
- Kramar-Kołodziejczyk - Fr. 20,-
- P. Sobczyński - Fr. 50,-

Ponadto bezimiennie:

Fr. 371.35 - dochód z kawy i imprez w Zurychu

W kwietniu 2007r.:

- T. Weckerle - Fr. 50.-
- E. Cherek - Fr. 250.-
- M. Steiner - Fr. 20.-
- Z.T. Popiel - Fr. 250.-
- M.J. Reuss - Fr. 30.-
- M. Surma - Fr. 10.-
- M. Gurgul - Fr. 10.-
- Z. Steinemann - Fr. 30.-
- ROD Basel - Fr. 155.-
- A. Stefanicki-Jenny - Fr. 50.-
- A. Pazera - Fr. 150.-
- H. Kruszona - Fr. 20.-
- A.H. Rimensperger - Fr. 50.-
- S. Domański - Fr. 50.-
- J. Ruettimann-Hajdun - Fr. 30.-
- J. Sliwa - Fr. 50.-
- S. Burkhart - Fr. 20.-

Ponadto bezimiennie :

Fr. 208.60 - dochód z kawy w Zurychu

W miesiącu marcu 2007 r.:

- P. Sobczyński - Fr. 49,-
- H. Bawolski - Fr. 555,-
- M. Steiner - Fr. 20,-
- J. Cybulski - Fr. 70,-
- Z. Bućko - Fr. 30,-
- A. Pozar - Fr. 20,-
- M. Garbiec - Fr. 100,-
- G.B. Gorodecki - Fr. 50.-
- Sz. Szczucki - Fr. 20.-
- A. Borsi - Fr. 50.-
- P. Sobczyński - Fr. 43.20
- K. Schild - Fr. 20.-
- B. Swiątkiewicz - Fr. 20.-

Ponadto bezimiennie :

Fr. 94.10 - zbiórka po Mszy św. w Zurychu
Fr. 914.20 - dochód z kawy i imprez w Zurychu

W miesiącu lutym 2007r.:

- A. Vavricek - Fr. 20,-
- Z. J. Klimek - Fr. 100,-
- I. Hediger - Fr. 50,-
- A. De Lorme - Fr. 100,-
- A. Weiner - Fr. 75,-
- Z. i I. Pląskowski - Fr. 280,-
- M. Steiner - Fr. 20,-
- S. i G. Nawrocki-Ornoch - Fr. 150,-
- M. i M. Richard-Trojniar - Fr. 50,-
- D. Hofer - Fr. 100,-
- E. Kosicki - Fr. 50,-

W miesiącu styczniu 2007r.:

- N.N. - Fr. 50.-
- W. Dyląg - Fr. 20.-
- R. Merz-Buczek - FR. 20.-
- M. i S. Lipowicz - Fr. 20.-
- J. Gorgoń - FR. 50.-
- K. Żywczyk - Fr. 20.-
- A. M. Blattner - Fr. 50.-
- J. T. Kwiatkowski - Fr. 30.-
- C. Conradi - Fr. 20.-
- Nr 950 - Fr. 50.-
- K. Szeliga - Fr. 30.-
- Z. Hediger - Fr. 50.-
- M. Lewicki - Fr. 300.-
- J. Sroka - Fr. 100.-
- J. Klukowska - Fr. 50.-
- D. Skrzypczak - Fr. 50.-
- M. Steiner - Fr. 20.-
- M. Graf - Fr. 50.-
- B. Loboda - Fr. 30.-
- A. i Z. Wedlechowicz - Fr. 1000.-
- H. Rudzki - Fr. 20.-
- K. Siegrist-Kostka - Fr. 40.-
- B. i H. Podstolski - Fr. 100.-
- Anonim - Fr. 30.-
- M. J. Zagalak - Fr. 100.-
- J. Cybulski - Fr. 70.-
- M. Surma - Fr. 10.-
- A. Bachmann - Fr. 20.-
- B. Cimoszko-Skowroński - Fr. 50.-
- A. Pazera - Fr. 150.-
- A. Koćwin - Fr. 50.-
- E. Penier - Fr. 20.-
- Z. Bućko - Fr. 20.-
- A. Stefanicki-Jenny - Fr. 50.-
- W. Wasiak - Fr. 50.-
- J. Bojas - Fr. 20.-
- P. Sobczyński - Fr. 35.50.-
- Ambasada R. P. w Bernie - dotacja na zawody w Bruni - Fr. 1107.55

Ponadto bezimiennie wpłynęło:

Fr.120.10 - zbiórka po Mszy św. w Zurychu
Fr. 194,- - dochód z kawy w Zurychu
Fr. 397.25 - "Opłatek" w Zurychu

Składki członkowskie za rok 2006

- H. Kamińska - Fr. 200,-
- E. Królak - Fr. 200,-
- U. Piotrowski - Fr. 200,-
- G. Błotny - Fr. 200,-
- W. Leśniak - Fr. 200,-
- K. Zwicky-Sobczyk - Fr. 200,-
- J. Wator - Fr. 200,-
- E. Studer-Kisiek - Fr. 200,-
- M. i J. Patorski - Fr. 300,-
- E. Niedźwiecka - Fr 200,-
- T. Kadłubowski - Fr. 50,-
- M. Jaworski - Fr 200,-
- Ks. W. Czerwiński - Fr. 200,-
- B. Lewicki - Fr. 200,-
- M. Kasprzak - Fr. 200,-
- Z. Bossi - Fr. 200,-
- Z. i A. Zgliński - Fr. 400,-
- W. Barczyk - Fr. 200,-
- J. Kędzierski - Fr. 200,-
- K. i A. Kolatorski - Fr. 300;-
- E. i M. Duszyński - Fr 300,-
- W. Misztela - Fr. 200,-

W miesiącu grudniu 2006 r.:

- B. Świątkiewicz - Fr. 20,-
- G. Rakoczy - Fr. 100,-
- M. Steiner - Fr. 20,-
- Z. Jaszczyk - Fr. 10,-
- W. Bosshard - Fr. 30,-
- T. Fox-Pawlik - Fr. 45,-
- H. i G. Sudwoj - Fr. 60,-
- A. Pietkiewicz - Fr. 100,-
- G. Blotny - Fr. 70.-
- R. Iwachow - Fr. 30.-
- T. Sandoz-Romanowska - Fr. 30.-
- B. Wettiger - Fr. 50.-
- Ch. Milligan - Fr. 30.-
- E. Wieladek - Fr. 50.-
- S. Burkhard - Fr. 20.-
- A. I M. Sosna - Fr. 50.-
- P. Sobczyński - Fr. 83.35.-
- E.Sttuder-Kisiel - Fr. 100.-
- S. Domański - Fr. 50.-
- K. Peter - Fr. 20.-
- A. Krasula - Fr. 100.-
- Fam. I. Dähler - Fr. 30.-
- H. Jaworska - Fr. 100.-
- B. i A. Lewandowscy - Fr. 50.-
- M. Kepiński - Fr. 20.-
- A. Jeżewski - Fr. 30.-
- A. Rambuszek - Fr. 40.-
- B. Świta - Fr. 30.-
- D. Kupczyk - Fr. 100.-
- I. Bryl-Gruszyńska - Fr. 20.-
- S. Pluta - Fr. 40.-
- J. i M. Reuss - Fr. 20.-
- M. Ziemba - Fr. 200.-
- J. Sygnarski - Fr. 20.-
- W. Studer-Glos - Fr. 40.-
- T. Weckerle - Fr. 50.-
- B. Krawiec - Fr. 20.-

Ponadto bezimiennie wpłynęło:

Fr. 188.70 - zbiórka po Mszy św.w Zurychu
Fr. 372.5 - dochód z kawy w Zurychu
Fr. 163,- - dochód z kawy w Wettingen
Fr. 150,- - Święto Narodowe 11.11.

W miesiącu listopadzie 2006 r.:

- Z. Steinemann – Fr. 30,-
- M. Livingstone - Fr. 50,-
- Z. Bućko – Fr. 20,-
- S. Burkhart – Fr. 20,-
- K. Żywczyk – Fr. 20,-
- L. Lukaszek– Fr. 30,-
- M. i W. Burzynski – Fr. 100,-
- K. Siegrist-Kostka – Fr. 40,-
- W. Dyląg – Fr. 20,-
- K. Leupi-Skibinski – Fr. 50,-
- A. Peresa – Fr. 20,-
- F. Kubaszek - Fr. 100,-
- I. Baranowska – Fr. 100,-
- M. Steiner – Fr. 20,-
- R. Roczniok – Fr. 20,-
- B. i K. Kotlowski – Fr. 20,-
- A. Lumpert – Fr. 100,-
- B. Świta – Fr. 50,-
- W. Wasiak – Fr. 100,-
- M. i A. Janczyk – Fr. 100,-
- R. Maurer – Fr. 20,-
- H. Rudzki – Fr. 20,-
- J. Kurowski – Fr. 50,-
- A. J. Downarowicz – Fr. 10,-
- A. Megert – Fr. 50,-
- J. Kertesz – Fr. 50,-
- K. Strohmeier – Fr. 20,-
- A. De Lorme – Fr. 100,-
- Kabaret TrzyNaStu – Fr. 50,-
- J. Pyszko – Fr. 50,-
- M. Dudkiewicz – Fr. 100,-
- Suore Loretane – Fr. 20,-
- H. Kruszona – Fr. 20,-
- T. Weckerle – Fr. 50,-
- J. Sygnarski – Fr. 20,-
- S. Reist – Fr. 20,-
- J. Ochałek– Fr. 20,-

Ponadto bezimiennie wpłynęło:

– zbiórka po Mszy św. w Zurychu - Fr. 158,70
– dochód z kawy w Zurychu - Fr. 686,-
– koncert W. Votka - Fr. 851,25

W miesiącu październiku 2006

- M. Steiner – Fr. 20.-
- Z. Stankiewicz – Fr. 250.-
- A. Ramuszek – Fr. 30,95
- J. T. Naglicki – Fr. 30,-
- Z. G. Nawrocki-Ornoch - Fr. 50,-
- A. Bogucki – Fr. 50,-
- B. H. Podstolski – Fr. 50,-
- J. D. – Fr. 100,-
- E. Penier – Fr. 20,-
- M. Surma – Fr. 10,-
- P. J. Śmigielski – Fr. 20,-
- Z. T. Popiel – Fr. 500,-
- A. Giudici – Fr. 20,-
- K. Peter – Fr. 20,-
- A. Pazera – Fr. 150,-
- B. Goderecki – Fr. 10,-
- A. H. Rimensperger – Fr. 50,-
- P. Sobczyński – Fr. 58,85
- N. Zach – Fr. 50,-
- E. Wojnarska – Fr. 50,-
- C. Kapalka-Styczyński – Fr. 50,-
- S. Moląg – Fr. 50,-

Ponadto bezimiennie wpłynęło:

– zbiórka po Mszy św. w Zurychu - Fr.103,10
– dochód z kawy w Zurychu - Fr. 215,-

W miesiącu wrześniu 2006 r.:

- A. De Lormé – Fr. 100,-
- M. Steiner – Fr. 20,-
- J. Cybulski – Fr. 70,-
- Z. Bućko – Fr. 40,-
- M. Roth – Fr. 35,-
- P. Sobczyćski – Fr. 59,20

Ponadto bezimiennie wpłynęło:

– zbiórka po Mszy św. w Zurychu - Fr. 207.95
– dochód z kawy w Zurychu - Fr. 602.-

W miesiącu sierpniu 2006 r.:

- I. Hediger – Fr. 50.-
- A. Srebniak-Hoffmann – Fr. 50,-
- M. Steiner – Fr. 20.-
- J. Cybulski – Fr. 70.-
- P. Sobczyński– Fr. 23.85
- A. Pazera – Fr. 150.-

Ponadto bezimiennie wpłynęło:

– zbiórka po Mszy św. w Zurychu - Fr. 50.85

W miesiącu lipcu 2006 r.:

- M. Steiner – Fr. 20.-
- P. Sobczyński - Fr. 24.15
- ks. K. Walkowiak – Fr. 1000.-
- C. Szukalska – Fr. 100.-
- Z. Bućko – Fr. 40.-
- R. Piotrowski – Fr. 50.-
- T. Weckerle – Fr. 50.-
- P. Sobczyński – Fr. 27.90

Ponadto bezimiennie wpłynęło:

– zbiórka po Mszy św. w Zurychu - Fr. 104.20 
– dochód z kawy w Zurychu - Fr. 268.70

W miesiącu czerwcu 2006 r.:

- P. Sobczyński – Fr. 37.90
- A. Blattner – Fr. 20.-
- M. Steiner – Fr. 20.-
- I. Meier – Fr. 25.-
- W. Bilser - Fr. 20.-
- R. Iwachow – Fr. 30.-
- B. Swita – Fr. 20.-
- A. Koćwin – Fr. 20.-
- E. Penier – Fr. 20.-
- A. Pazera – Fr. 100.-
- H. Kruszyna – Fr. 20.-

Ponadto bezimiennie wpłynęło:

– zbiórka po Mszy św. w Zurychu - Fr. 92.6
– dochód z kawy w Lucernie - Fr. 100,-
– dochód z kawy w Zurychu Fr. 413,-

W miesiącu maju 2006 r.:

- B. Swiątkiewicz – Fr. 20.-
- P. Sobczyński – Fr. 45.45
- B. Ahrens – Fr. 30.-
- M. Surma – Fr. 10.-
- W. Jani – Fr. 20.-
- G. i L. Gort – Fr. 20.-
- Z. Bućko – Fr. 20.-
- K. Kucharska-Meier – Fr. 50.-
- E. Wojnarski – Fr. 40.-
- E. Kosicki – Fr. 30.-
- J. i J. Majewski – Fr. 25.-
- M. Jaworski – Fr. 25.10.-
- M. Haegi – Fr. 20.-
- M. Steiner – Fr. 20.-
- G. Marciniak – Fr. 20.-
- H. Rudzki – Fr. 20.-
- E. I C. Brodzinowski – Fr. 50,-
- R. Wahrensberger – Fr. 100.-
- A. Ignaczak – Fr. 20.-
- M. i J. Reuss – Fr. 30.-
- A. Pozor – Fr. 10.-
- I. Wyss-Góralska – Fr. 20.-
- Z. Pląskowski – Fr. 300.-
- I. Smigielska-Wardt – Fr. 20.-
- Z. Bućko – Fr. 20.-
- B. Krawiec – Fr. 20.-
- W. Duda – Fr. 20.-
- J. i k. Malanowski – Fr. 100.-

Ponadto bezimiennie wpłynęło:

– zbiórka po Mszy św. w Zurychu - Fr. 506.65

W miesiącu kwietniu 2006 r.:

- B. Majewska – Fr. 25.-
- M. Steiner – Fr. 20.-
- M. Kusak – Fr. 110.-
- M. Zagalak – Fr. 100.-
- M. Buechi-Glaeser – Fr. 25.-
- T. i J. Sandoz – Fr. 40.-
- R. Grzegorzewski – Fr. 30.-
- H. Kadłubowski – Fr. 50.
- Nr 1124 – Fr. 50.-
- E. Brodzinowski – Fr. 190.-
- Sz. Sztucki – Fr. 25.-
- I. Bryl-Gruszyńska – Fr. 20.-
- M. Lewandowicz – Fr. 50.-
- K. Peter – Fr. 20.-
- M. Graf – Fr. 50.-
- J. Cybulski – Fr. 100,-
- W. Dietrich – Fr. 30.-
- A. Pazera – 100
- H. Bawolski – Fr. 500.-
- K. Siegrist-Kostka – Fr. 30.-
- K. Kiling – Fr. 20.-
- S. Burkhard – Fr. 30.-
- H. Podstolski – Fr. 100.-

Ponadto bezimiennie wpłynęło:

– zbiórka po Mszy św. w Zurychu - Fr. 89.15
– ofiara anonimowa - Fr. 100
– Kolęda - Fr. 2150

W miesiącu marcu 2006 r.:

- S. Janiak – Fr. 100.-
- H. i B. Podstolski – Fr. 50.-
- T. Fox – Fr. 111.55
- SS. Klawerianki, Zug – Fr. 100,-
- M. Steiner – Fr. 20.-
- J. Sliwa – Fr. 50.-
- G. Błotny – Fr. 60.-Kabaret „Trzynastu“ – Fr. 300.-
- Ks. J. Jopek – Fr. 20.-
- Z. Steinemann – Fr. 30.-
- Z. Taberska – Fr. 50.-
- M. Garbiec – Fr. 20.-
- A. Bachmann – Fr. 20.-
- J. Gorgoń – Fr. 100.-
- J. i K. Smagowicz – Fr. 50.-
- P. Sobczyński – Fr. 34.35
- T. Weckerle – Fr. 50.-

Ponadto bezimiennie wpłynęło:

zbiórka po Mszy św. w Zurychu - Fr. 112.70 

W miesiącu lutym 2006 r.:

- Ch. Lipko - Fr. 25.00
- M. Steiner - Fr. 20.00
- A. Megert - Fr. 100.00
- Z. Beck - Fr. 50.00
- J. Zawadyńska - Fr. 50.00
- J. Schällebaum - Fr. 50.00
- A. Wójcik - Fr. 50.00
- Z. Bućko - Fr. 20.00
- K. Antonina - Fr. 20.00
- B. Nawrocki - Fr. 20.00
- M. Cherigui - Fr. 50.00
- Fam. Nawrocki-Ornoch - Fr. 100.00
- A. Marszałek - Fr. 50.00
- B. Ahrens - Fr. 30.00
- Z. Bućko - Fr. 20.00
- A.M. Blattner-Szynka - Fr. 20.00

Ponadto bezimiennie wpłynęło:

zbiórka po Mszy św. w Zurychu - Fr. 103.60
dochód z kawy i uroczystości w Zurychu - Fr. 1045.00

W miesiącu styczniu 2006 r.:

- M. Ziołek - Fr. 50.00
- K. Rodak - Fr. 40.00
- St. Burkhardt - Fr. 30.00
- E. Penier - Fr. 20.00
- Fr. Kubaszek - Fr. 50.00
- J. Klukowska-Redsler - Fr. 50.00
- K. Sigrist-Kostka - Fr. 30.00
- T. Grolimund - Fr. 50.00
- J. Kitkowski - Fr. 100.00
- J. Bojas - Fr. 20.00
- A. Pożar - Fr. 20.00
- A. Weiner - Fr. 10.00
- K. Szeliga - Fr. 20.00
- H. Jaworska - Fr. 100.00
- K. Peter - Fr. 20.00
- B. Schreiber - 77.45
- Ch. Lipko - Fr. 25.00
- L. Lukaszek - Fr. 30.00
- A.C. Giudici - Fr. 20.00
- T. Zieliński - Fr. 30.00
- J. Sroka - Fr. 200.00
- M. Steiner - Fr. 20.00
- H. Rudzki - Fr. 20.00
- J. Cybulski - Fr. 20.00
- E. Schnetzler - Fr. 30.00
- Ch. Miligan - Fr. 50.00
- J. Chabot-Seweryńska - Fr. 10.00
- Ks. H. Kowalski - Fr. 10.00
- M. Roth - Fr. 30.00
- A.H. Rimensperger - Fr. 100.00
- M. Surma - Fr. 10.00
- W. Brysz - Fr. 20.00
- K. Knobel - Fr. 50.00
- D. Frei - Fr. 100.00
- A. Borsi - Fr. 50.00
- E. Diem - Fr. 20.00
- M. Wojdyla - Fr. 15.00
- A. Pazera - Fr. 100.00
- L. Geborys - Fr. 100.00
- B. Swita - Fr. 20.00
- W. Wasiak - Fr. 50.00
- B. Williger - Fr. 20.00
- K. Ochałek - Fr. 20.00
- P. Sobczyński - Fr. 47.90

Ponadto bezimiennie wpłynęło:

 zbiórka po Mszy św. w Zurychu - Fr. 106.75
 dochód z kawy i uroczystości w Zurychu - Fr. 242.30

W miesiącu grudniu 2005 r.:

- R. Milczarek - Fr. 20.00
- T. Weckerle - Fr. 50.00
- P. Sobczyński - Fr. 41.20
- P. Sobczyński - Fr. 41.20
- A. Jaszczyk - Fr. 30.00
- B. Swiątkiewicz - Fr. 20.00
- St. Prysch - Fr. 25.00
- Ch. Lipko - Fr. 25.00
- M. Steiner - Fr. 20.00
- R. Maurer - Fr. 50.00
- B. Majewska - Fr. 30.00
- T. Sandoz-Romanowska - Fr. 50.00
- E. Eberle - Fr. 30.00
- Z. Michalak - Fr. 30.00
- Z. Michalak - Fr. 20.00
- J.G. Zając - Fr. 50.00
- Z. Bućko - Fr. 40.00
- I. Hediger - Fr. 100.00
- D. Frei - Fr. 100.00
- M. Kubacka - Fr. 50.00
- J. Schneiter - Fr. 50.00
- W. Widliński - Fr. 20.00
- T. Fox-Pawlik - Fr. 75.00
- K. Ochałek - Fr. 25.00
- St. Galka - Fr. 20.00
- M. Ziemba - Fr. 200.00
- B. Stanowski - Fr. 20.00
- B. Jurkowski - Fr. 20.00

Ponadto bezimiennie wpłynęło:

 zbiórka po Mszy św. w Zurychu - Fr. 90.85
 Msza żałobna T. Andrychowski - Fr. 700.00
 dochód z kawy i uroczystości w Zurychu - Fr. 986.00
 kolęda - Fr. 1000.00

W miesiącu listopadzie 2005 r.:

- P. Sobczyński - Fr. 78.10
- E.P. Polański - Fr. 50.00
- B. Majewska - Fr. 20.00
- K. Leupi-Skibiński - Fr. 100.00
- J. Janowski - Fr. 50.00
- Ch. Lipko - Fr. 25.00
- B. Swita - Fr. 20.00
- M. Steiner - Fr. 20.00
- H. Rudzki - Fr. 20.00
- Kath. Pf. Merenschwand - Fr. 50.00
- A. Bachmann - Fr. 20.00
- J. Cybulski - Fr. 20.00
- Z. Bućko - Fr. 20.00
- J. Kurowski - Fr. 50.00
- J. Konopka - Fr. 100.00
- A. De Lorme - Fr. 100.00
- A. Pazera - Fr. 100.00
- K. Strohmeier - Fr. 20.00

Ponadto bezimiennie wpłynęło:

zbiórka po Mszy św. w Zurychu - Fr. 115.00
dochód z kawy i uroczystości w Zurychu - Fr. 150.00 

W miesiącu październiku 2005 r.:

- A.Z. Wedlechowicz - Fr. 1000.00
- P. Sobczyński - Fr. 33.00
- J. Reuss - Fr. 20.00
- K. Kilinc - Fr. 20.00
- Z. Pląskowski - Fr. 220.00
- M. Wasiak - Fr. 50.00
- M. Lewandowicz - Fr. 100.00
- Fam. Krakowiak - Fr. 20.00
- U.J. Zagorski - Fr. 50.00
- I. Stasiak - Fr. 50.00
- Z. Bućko - Fr. 40.00
- A.M. Blattner-Szynka - Fr. 20.00
- Ch. Lipko - Fr. 25.00
- M.W. Bezynski - Fr. 100.00
- M. Steiner - Fr. 20.00
- A. Pozar - Fr. 10.00
- K. Pazińska - Fr. 50.00
- R. Klockiewicz - Fr. 50.00
- Ks. G. Rogowski - Fr. 100.00
- I. Meyer - Fr. 25.00
- M. Zagalak - Fr. 100.00
- D. Dejanovic - Fr. 50.00
- E. Brodzinowski - Fr. 50.00
- A. Koćwin - Fr. 50.00
- Ks. M. Górski - Fr. 20.00
- J. Cybulski - Fr. 20.00
- R. Wahrenberger - Fr. 100.00
- J. Michej - Fr. 25.00
- H. Kruszona - Fr. 20.00
- M. Garbiec - Fr. 20.00
- A. Pietkiewicz - Fr. 50.00
- E. Eberle - Fr. 50.00
- Z. Steinemann - Fr. 30.00
- M. Surma - Fr. 10.00
- J. Zawadyńska - Fr. 20.00
- G.K. Olczak - Fr. 50.00
- E. Krolak - Fr. 50.00
- K. Peter - Fr. 20.00
- W. Duda - Fr. 20.00
- T. Myszkowski - Fr. 20.00
- A. Pazera - Fr. 100.00
- J. Pyszko - Fr. 50.00
- S. Burghard - Fr. 20.00
- E. Penier - Fr. 20.00
- A. Stefaniecki-Jenny - Fr. 50.00
- I. Bryl-Gruszyńska - Fr. 20.00
- S. Wolak - Fr. 25.00
- A.H. Rimensperger - Fr. 100.00
- S. Molag - Fr. 50.00

Ponadto bezimiennie wpłynęło:

zbiórka po Mszy św. w Zurychu - Fr. 132.05
dochód z kawy i uroczystości w Zurychu - Fr. 294.00 

W miesiącu wrześniu 2005 r.:

- Ch. Lipko - Fr. 25.00
- M. Steiner - Fr. 20.00
- P. Sobczyński - Fr. 54.95
- J. Cybulski - Fr. 20.00
- M. Büchi-Gläser - Fr. 50.00
- J.A. Miccoli - Fr. 40.00
- A. Käser - Fr. 20.00

Ponadto bezimiennie wpłynęło:

zbiórka po Mszy św. w Zurychu - Fr. 78.70
dochód z kawy i uroczystości w Zurychu - Fr. 464.15 

W miesiącu sierpniu 2005 r.:

 Ch. Lipko - Fr. 25.00
M. Steiner - Fr. 20.00
J. Cybulski - Fr. 20.00
W. Brysz - Fr. 20.00
A. Pazera - Fr. 100.00
T. Weckerle - Fr. 50.00
Ks. K. Policki - Fr. 330.00

Ponadto bezimiennie wpłynęło: 

zbiórka po Mszy św. w Zurychu - Fr. 95.75

W miesiącu lipcu 2005 r.:

E. Penier - Fr. 20.00
Ch. Lipko - Fr. 25.00
M. Steiner - Fr. 20.00
J. Cybulski - Fr. 20.00
Z. Bućko - Fr. 20.00
I.T. Pląskowski - Fr. 325.00
B.H. Podstolski - Fr. 100.-

Ponadto bezimiennie wpłynęło: 

zbiórka po Mszy św. w Zurychu - Fr. 48.95
dochód z kawy i uroczystości w Zurychu - Fr. 362.00 

W miesiącu czerwcu 2005 r.: 

Ch. Lipko - Fr. 25.00
M. Steiner - Fr. 20.00
J. Wator - Fr. 200.00
J. Cybulski - Fr. 20.00
I. Meyer - Fr. 20.00
J. Chabot-Seweryńska - Fr. 10.00
T. Fox - Fr. 50.00
S.P. Tymowski - Fr. 20.00
A. Koćwin - Fr. 50.00
A. Pazera - Fr. 100.- 

Ponadto bezimiennie wpłynęło: 

 zbiórka po Mszy św. w Zurychu - Fr. 81.40
dochód z kawy i uroczystości w Zurychu - Fr. 543.30

W miesiącu maju 2005 r.:

P. Sobczyński - Fr. 20.90
J. Jakubowski - Fr. 50.00
H. Grzegorzewska - Fr. 50.00
W. Duda - Fr. 20.00
Ch. Lipko - Fr. 25.00
M. Steiner - Fr. 20.00
C. Bieliński - Fr. 50.00
J. Cybulski - Fr. 20.00
R. Piotrowski - 50.00
A. Ignaczuk - Fr. 20.00
Z. Bućko - Fr. 20.00
T. Weckerle - Fr. 50.00
J. Morkowski - Fr. 50.00
M. Bury - Fr. 30.-

Ponadto bezimiennie wpłynęło: 

zbiórka po Mszy św. w Zurychu - Fr. 82.45

W miesiącu kwietniu 2005 r.: 

J. Zięba - Fr. 20.00
T. Przybyłowicz - Fr. 30.00
Ch. Lipko - Fr. 25.00
St. Wolak - Fr. 20.00
J. Ochałek - Fr. 25.00
J. Zawadyńska - Fr. 50.00
M. Hoegi - Fr. 20.00
J. Bojas - Fr. 25.00
P. Sobczyński - Fr. 35.20
S. Domański - Fr. 50.00
M. Steiner - Fr. 20.00
B. Majewska - Fr. 25.00
D. Wiederkehr - Fr. 50.00
A. Ziaja - Fr. 50.00
J. Bawor - Fr. 20.00 
G. Gort - Fr. 50.00
P. Zdziechowska - Fr. 20.00
B. Schmid - Fr. 20.00
J. Cybulski - Fr. 20.00
Z. Kertesz - Fr. 50.00
K.D. Antonina - Fr. 20.00
Z. Pląskowski - Fr. 100.00
A. Koćwin - Fr. 50.00
B. Goderecki - Fr. 20.00
Ks. K. Policki - 20.00
E. Ruffener-Sapiecha - Fr. 25.00
I. Bryl-Gruszyńska - Fr. 20.00
Sz. Szczucki - Fr. 30.00
M. Wojdyła - Fr. 15.00
A. Pazera - Fr. 50.00
Z. Steinemann - Fr. 30.00
K. Peyer - Fr. 20.00
E. Zając - Fr. 50.00
Z. Kramar-Kołodziejczyk - Fr. 20.00

Ponadto bezimiennie wpłynęło: 

zbiórka po Mszy św. w Zurychu - Fr. 100.30
dochód z kawy i uroczystości w Zurychu - Fr. 243.50 - 

W miesiącu marcu 2005 r.: 

Ch. Lipko - Fr. 25.00
M. Steiner - Fr. 20.00
B. Swita - Fr. 50.00
Z. Michalak - Fr. 20.00
P. Sobczyński - Fr. 76.95 
E. Pręgowska - Fr. 40.00
Z. Bućko - Fr. 40.00
J. Cybulski - Fr. 20.00
T. Fox-Pawlik - Fr. 75.00
M. Zehnder - Fr. 100.00
S.S. Janiak - Fr. 200.00
S.G. Nawrocki-Ornoch - Fr. 100.00
A. Pazera - Fr. 50.00
A. Downarowicz - Fr. 5.00
E. Zając - Fr. 50.00
K. Kilinc - Fr. 20.00
J. Reuss - Fr. 20.00
St. Burkhart - Fr. 20.00
M. Kiezun - Fr. 20.00
T. Weckerle - Fr. 50.00
K. Głowa - Fr. 50.00
St. Gemperli - Fr. 30.00

Ponadto bezimiennie wpłynęło: 

zbiórka po Mszy św. w Zurychu - Fr. 302.85

W miesiącu lutym 2005 r.: 

G. Wrona - Fr. 100.00 
J. Skorek - Fr. 30.00 
A. Bogucki - Fr. 20.00 
Kolodziejczyk-Kramar - Fr. 20.00 
E. Penier - Fr. 20.00 
A. Buczek-Merz-Fr.50.00 
R. Ehrensperger - Fr.50.00 
H. Rimensperger - Fr.50.00 
J. Klimek - Fr. 30.00 
P. Sobczyński - Fr. 74.15 
L. Brunner - Fr. 20.00 
Ks. J. Jopek - Fr. 30.00 
Ch. Lipko - Fr. 25.00 
M. Högl - Fr. 20.00 
M. Steiner - Fr. 20.00 
J. Cybulski - Fr. 20.00 
I. Meyer - Fr. 20.00 
T.H. Pliszka - Fr. 50.00 
I. Hedigger - Fr. 50.00 
S. Kowalczyk - Fr. 20.00 
A. Pazera - Fr. 50.00 
J. Kitkowski - Fr. 100.00 
M.M. Richard - Fr. 100.00

Ponadto bezimiennie wpłynęło: 

zbiórka po Mszy św. w Zurychu - Fr. 125.75

W miesiącu styczniu 2005 r.: 

 J. Chabot-Seweryńska- Fr. 10.00 
R. Fiabane - Fr. 25.00 
A. Meggert - Fr. 30.00 
B. Schreiber - Fr. 47.40 
S. Moląg - Fr. 50.00 
E.P. Polański - - Fr. 50.00 
P. Sobczyński- - Fr. 78.35
K. Süsstrunk - Fr. 10.00 
L. Lukaszek - Fr. 20.00 
K. Leupi-Skibinski - Fr. 100.00 
A.J. Sadoklerski - Fr. 10.00 
Ch. Lipko - Fr. 25.00 
M.A. Veyrassat - Fr. 100.00 
M. Steiner - Fr. 20.00 
G. Bilser - Fr. 20.00 
K.Kiling - Fr. 20.00 
E.Z. Brodzinowski - Fr. 50.00 
I.B. Gruszyńska - Fr. 25.00 
G. Grot - Fr. 50.00 
T. Sandoz - Fr. 50.00
 T. Zieliński - Fr. 20.00 
Z. Steinemann - Fr. 30.00 
S. Domański - Fr. 50.00 
A. Bachmann - Fr. 20.00 
K. Jankowski - Fr. 20.00 
B. Drewnowski - Fr. 50.00 
A.M. Janczyk - Fr. 50.00 
A. De Lorme - Fr. 200.00 
J. Jakubowski - Fr. 10.00 
Ks. S. Bobulski - Fr. 70.00 
M. Surma - Fr. 10.00 
C. Bieliński - Fr. 50.00 
J. Madon - Fr. 50.00 
S. Smigielski - Fr. 20.00 
J. Cybulski - Fr.20.00 
E. Ruffener - Fr. 25.00 
B. Majewska - Fr. 20.00 
D. Frei - Fr. 100.00 
J. Motschi - Fr. 20.00 
A. Pazera - Fr. 50.00 
M. Matecki - Fr. 30.00 
B. Swita - Fr. 50.00 
M. Dobrowolski - Fr. 100.00 
R. Jurkowski - Fr. 50.00 
T. Szynkiewicz - Fr. 40.00 
Ks. G. Rakoczy - Fr. 100.00 
M.Z. Siemianowski - Fr. 100.00 
K. Kaeser - Fr. 20.00

Ponadto bezimiennie wpłynęło: 

zbiórka po Mszy św. w Zurychu - Fr. 34.00 
dochód z kawy i uroczystości w Zurychu- Fr. 1889.30

W miesiącu grudniu 2004 r.:

Ch. Lipko - Fr. 25.00
 M. Steiner - Fr. 20.00
St. Burkhart- Fr. 70.00 
E. Penier - Fr. 20.00 
P. Sobczyński - Fr. 23.60 
M. Schulzr - Fr. 100.00 
J. Cybulski - Fr. 20.00 
K. Szeliga - Fr. 20.00 
E. Eberle - Fr. 50.00 
Z.T. Popiel - Fr. 500.00 
J. Kurowski - Fr. 50.00 
W. Kościcki - Fr. 30.00 
Ks. J. Jakus - Fr. 407.00 
Z. Bućko - Fr. 30.00 
A. Pazera - Fr. 50.00 
J. Smagowicz - Fr. 50.00 
M. Dobrowolski - Fr. 100.00 
B. Krawczyk - Fr. 20.00 
B. Majewska - Fr. 25.00 
W. Barczyk - Fr. 200.00 
M. Zagalak - Fr. 100.00 
M. Burzyński - Fr. 50.00 
W. Stęp.i-Krasucki-Fr.50.00 
D. Frei - Fr. 100.00 
A. Stefanicki - Fr. 50.00 
J. Sygnarski - Fr. 50.00 
A. Pietkiewicz - Fr. 50.00 
A. Gonciarz - Fr. 30.00 
J. Miszkiewicz - Fr. 10.00 
A. Bozek - Fr. 20.00 
Z. Koszowski - Fr. 20.00 
B. Fischbacher - Fr. 20.00 
E. Handzelewicz-Fr. 50.00 
B. Krawiec - Fr. 25.00 
B. Jurkowski - Fr. 30.00 
Z. Steinemann - Fr. 30.00 
G. Olczak - Fr. 50.00 
J. Sroka - Fr. 200.00 
M. Zięba - Fr. 200.00
T. Debrunner - Fr. 20.00 
ROD w Wettingen- Fr. 40.00

Ponadto bezimiennie wpłynęło:

zbiórka po Mszy św. w Zurychu - Fr. 84.75
dochód z kawy i uroczystości w Zurychu - Fr. 553.85
inne dochody - Fr. 429.20

W miesiącu listopadzie 2004 r.:

Kołodziejczyk-Kramar - Fr. 20.00
T. Fox-Pawlik - Fr. 75.00
A. Stefanicki - Fr. 10.00
K. Glowa - Fr. 30.00
T. Weckerle - Fr. 50.00
M. Guziewicz - Fr. 50.00
Ch. Milligan - Fr. 100.00
P. Sobczyński - Fr. 23.80
Ch. Lipko - Fr. 25.00
J. Cybulski - Fr. 20.00
M. Steiner - Fr. 20.00
H. Gassner - Fr. 50.00
H. Rudzki - Fr. 50.00
B. Schmid - Fr. 50.00
Z. Bucko - Fr. 20.00
M. Graf - Fr. 200.00
T. Fox-Pawlik - Fr. 75.00
R. Piotrowski - Fr. 50.00
A. Pazera - Fr. 50.00
Z. Stankiewicz - Fr. 200.00
M.T. Soczawa - Fr. 200.00
J. Konopka - Fr. 60.00
W. Leśniak - Fr. 100.00

Ponadto bezimiennie wpłynęło:

zbiórka po Mszy św. w Zurychu - Fr. 138.95 
dochód z kawy i uroczystości w Zurychu - Fr. 703.50 

W miesiącu październiku 2004 r.: 

J. Chwałek - Fr. 20.00
K. Zywczyk - Fr. 30.00
F. Kubaszek - Fr. 50.00
B. Schultheiss - F. 50.00
Wl. Plonka - Fr. 50.00
W. Brysz - Fr. 20.00
B. Ahrens - Fr. 30.00
K. Matthes - Fr. 50.00
P. Sobczyński - Fr. 52.35
E.C. Skibiński - Fr. 200.00
M. Roth - Fr. 30.00
Z. Pląskowski - Fr. 109.00
K. Leupi-Skibiński - Fr. 50.00
Ch. Lipko - Fr. 25.00
M. Steiner - Fr. 20.00
J. F. Naglicki - Fr. 20.00
A.M. Blattner-Szynka - Fr. 20.00
L.T. Marszałek - Fr. 100.00
D. Skrzypczak - Fr. 50.00
M. Kusak - Fr. 110.00
A. Ignaczak - Fr. 20.00
W. Studer-Glos - Fr. 30.00
I. Meyer - Fr. 20.00
W. Pożar - Fr. 20.00
W. Hajdas - Fr. 25.00
J. Cybulski - Fr. 20.00
B. Nawrocki - Fr. 20.00
A. Koćwin - Fr. 30.00
M. Surma - Fr. 10.00
Z. Bućko - Fr. 20.00
Z. Jachimowski - Fr. 30.00
I. Bryl-Gruszyńska - Fr. 25.00
I. Bodmer - Fr. 100.00
I.Z. Pląskowski - Fr. 120.00
J. Konopka - Fr. 500.00
J. Pyszko - Fr. 50.00
K. Siegrist-Kostka - Fr. 30.00
E. Krolak - Fr. 50.00
R. Wahrenberger - Fr. 20.00
A. Pazera - Fr. 50.00
A.P. Stutz - Fr. 50.00
H. Rimensperger - Fr. 50.00
A. Goras - Fr. 50.00
A. Król - Fr. 50.00
ROD Winterthur - Fr. 200.00

Ponadto bezimiennie wpłynęło:

 zbiórka po Mszy św. w Zurychu - Fr. 197.70
dochod z kawy i uroczystości w Zurychu - Fr. 289.20 

W miesiącu wrześniu 2004 r.:

Ch. Lipko - Fr. 25.-
M. Steiner - Fr. 20.-
A. Pazera - Fr. 100.-
F. Stolarz - Fr. 20.-
St. Wolak - Fr. 20.-
M. Zehnder - Fr. 200.-

Ponadto bezimiennie wpłynęło: 

zbiórka po Mszy św. w Zurychu -Fr. 108.80 

W miesiącu sierpniu 2004 r.:

Ch. Lipko – Fr. 25.00
M. Steiner – Fr. 20.00
J. Cybulski – Fr. 20.00
A. Koćwin – Fr. 50.00 

Ponadto bezimiennie wpłynęło:

zbiórka po Mszy św. w Zurychu - Fr. 111.80
dochód z kawy i uroczystości - Fr. 102.00

W miesiącu lipcu 2004 r.:

I. Hediger – Fr. 200.00
Ch. Lipko – Fr. 25.00
M. Steiner – Fr. 20.00
T. Zielinski – Fr. 20.00
J. Cybulski – Fr. 20.00
F. Stolarz – Fr. 50.00
A. Pazera – Fr. 50.00 
T. Weckerle – Fr. 50.00 

Ponadto bezimiennie wpłynęło:

zbiórka po Mszy św. w Zurychu - Fr. 107.85 

W miesiącu czerwcu 2004 r.: 

P.Sobczyński - Fr. 39.55 
K. Kilinc - Fr. 20.00 
Ch. Lipko - Fr. 25.00 
M. Steiner - Fr. 20.00 
E Studer - Kisiel - Fr. 50.00 
J. Cybulski - Fr. 20.00 
Z. Steinemann - Fr. 50.00 
Z. Bućko - Fr. 20.00 
Fox - Fr. 300.00 
Wl. Plonka - Fr. 50.00 
A. Pazera - Fr. 50.00 
P. Sobczyński - Fr. 17.70 

Ponadto wpłynęło: 

Zbiórki po Mszy św. w Zurychu - Fr. 111.95 
Dochód z kawy i uroczystości - Fr. 350.00 
Pogrzeb - P. Gatzki St. - Fr. 280.00 

W miesiącu maju 2004 r.: 

M. D. Urbaniak - Lisik - Fr. 50.00 
R. F. Klockiewicz - Fr. 20.00 
A. Makowski - Fr. 20.00 
I. R. Zołędziewski - Fr. 100.00 
P. Sobczynski - Fr. 59.30 
D. Ch. Kuklik - Fr. 25.00 
Ch. Lipko - Fr. 25.00 
K. Maderski - Fr. 50.00 
M. Talerek - Fr. 10.00 
Miszkiewicz - Fr. 20.00 
K. Peter - Fr. 30.00 
J. Chabot - Seweryńska - Fr. 10.00 
M. Steiner - Fr. 20.00 
K. Süsstrunk - Fr. 20.00 
H. Rudzki - Fr. 20.00 
J. Wator - Fr. 20.00 
J. Cybulski - Fr. 20.00 
A. Ignaczak - Fr. 20.00 
Blattner - Szynka - Fr. 30.00 
A. Stefanicki - Fr. 10.00 
St. Nawrocki - Fr. 20.00 
T. H. Pliszka - Fr. 40.00 
J. Sandoz - Romanowska - Fr. 50.00 
A. Tur - Brodzinowski - Fr. 50.00 
M. Citko - Fr. 50.00 
A. Pazera - Fr. 50.00 

Ponadto wpłynęło: 

Zbiórki po Mszy św. w Zurychu - Fr. 121.85 
Dochód z kawy i uroczystości - Fr. 1 302.25 

W miesiącu kwietniu 2004 r.: 

Ch. Lipko - Fr. 25.00 
M. Steiner - Fr. 20.00 
J. Cybulski - Fr. 20.00 
G. Z. Nawrocki-Ornoch - Fr. 100.00 
Z. Bućko - Fr. 40.00 
K. Siegrist-Kostka - Fr. 30.00 
L. Mühlebach-Kossak - Fr. 20.00 
M. A. Janczyk - Fr. 100.00 
K. Knobel - Fr. 30.00 
F. Plaszczyk - Fr. 30.00 
M. Surma - Fr. 10.00 
M. G. Garbiec - Fr. 20.00 
B. Gorgoń - Fr. 20.00 
A. Giudici - Fr. 20.00 
J. Zawadyńska - Fr. 50.00 
E. A. Handzelewicz-Huber - Fr. 50.00 
T. Weckerle - Fr. 50.00 
J. Sroka - Fr. 20.00 
St. Bobulski - Fr. 41.00 
A. Pazera - Fr. 50.00 
J. Jopek - Fr. 30.00 
A. Bożek - Fr. 50.00 
S. Reist - Fr. 20.00 
D. Weilharter - Fr. 20.00 
H. R. Marszałek - Fr. 100.00 
W. Wasiak - Fr. 50.00 
K. Ochałek - Fr. 25.00 
E. Penier - Fr. 20.00 
K. Zywczyk - Fr. 20.00 
M. T. Kluziak - Fr. 50.00 
O. Sieber - Fr. 25.00 
H. Rimensperger - Fr. 50.00 
M. Eberle - Fr. 50.00 

Ponadto wpłynęło: 

Zbiórki po Mszy św. w Zurychu - Fr. 138.50 

W miesiącu marcu 2004 r.: 

J. Kitkowski - Fr. 100.00 
P. Sobczyński - Fr. 52.90 
I. Hediger - Fr. 50.00 
P. Wende - Fr. 20.00 
M. A. Janczyk - Fr. 100.00 
A. R. Jaszczyk - Fr. 30.00 
Z. Bućko - Fr. 20.00 
Ch. Lipko - Fr. 25.00 
M. Steiner - Fr. 20.00 
J. Birrer-Szlachetka - Fr. 20.00 
M. Schulz - Fr. 100.00 
Z. Stankiewicz - Fr. 200.00 
G. Curtis-Davey - Fr. 50.00 
J. Ks. Konarski - Fr. 300.00 
A. Pazera - Fr. 50.00 
P. Sobczyński - Fr. 60.40 

Ponadto wpłynęło: 

Kolęda - Fr. 3 080.00 
Zbiórki po Mszy św. w Zurychu - Fr. 155.90 
Dochód z kawy i uroczystości - Fr. 1 501.15 

W miesiącu lutym 2004 r.:

P. Sobczynski - Fr. 14.15 -
T. Weckerle - Fr. 50.- 
S. Reist - Fr. 20.- 
K.H. Glowa - Fr. 50.-
A. Wojcik - Fr. 20.- 
Ch. Lipko - Fr. 25.-
A. Stefaniecki - Fr. 10.-
Z. Bossi - Fr. 100.- 
M. Steiner - Fr. 20.-
A. Meggert - Fr. 100.- 
J. Cybulski - Fr. 20.-
E. Wasik - Fr. 100.- 
I. Meyer - Fr. 50.- 
B. Nawrocki - Fr. 50.- 
A. Pazera - Fr. 50.- 
A. Kocwin - Fr. 100.- 
M. Zagalak - Fr. 100.-

Ponadto bezimiennie wpłynęło: 

zbiórka po Mszy św. w Zurychu - Fr. 161.85
dochod z oplatka w Zurychu - Fr. 1912.55 
sprzedaż kart Bożonarodzeniowych - Fr. 268.50

W miesiącu styczniu 2004 r.:

M. Lipko - Fr. 25.- 
M. Steiner - Fr. 20.-
B. Oberholzer - Fr. 50.- 
K. Szeliga - Fr. 20.- 
J. Ochalek - Fr. 25.-
Z. Siemianowski - Fr. 50.-
J.O. Szczepaniec - Fr. 50.-
 J. Zehnder - Fr. 100.-
H.Z. Kaminscy - Fr. 100.-
A. Pozar - Fr. 20.- 
E.C. Brodzinowski - Fr. 50.- 
C. Conradi - Fr. 20.- 
D. Wiederkehr - Fr. 35.-
M.P. Lipko - Fr. 20.- 
St. Gacka - Fr. 100.-
H. Rudzki - Fr. 20.- 
A. Czernecki - Fr. 10.- 
J. Cybulski - Fr. 20.- 
H. Bawolski - Fr. 20.-
T. Kluziak - Fr. 20.- 
Z. Bucko - Fr. 50.- 
D. Wesniuk- Fr. 20.- 
J. Wyrzykowska - Fr. 50.- 
J. Polomski - Fr. 20.- 
G. Kowalski - Fr. 50.- 
A. Pazera - Fr. 50.- 
St. Wolak - Fr. 30.- 
E. Zajac - Fr. 50.-
P. Olczyk - Fr. 10.- 
L. Brunner - Fr. 50.- 
K. Guziewicz-Szarzec - Fr. 50.- 
J. Sygnarski - Fr. 100.-

Ponadto bezimiennie wpłynęło: 

zbiórka po Mszy św. w Zurychu -  Fr. 136.20
dochód z kawy - Fr. 362.10

W miesiącu grudniu 2003 r.: 

T. Myszkowski - Fr. 20.-
Ch. Lipko - Fr. 25.- 
M. Steiner - Fr. 20.-
T.H. Pliszka - Fr. 20.-
E. Barcikowski - Fr. 200.-
Z.T. Popiel - Fr. 500.- 
T. Fox-Pawlik - Fr. 75.-
A. Piotrowska - Fr. 30.- 
J. Konopka - Fr. 20.- 
D. Weilharter - Fr. 20.- 
A. Kocwin - Fr. 50.- 
A. Jezewski - Fr. 50.- 
H. Jaworska - Fr. 50.- 
K. Fures - Fr. 20.- 
M. Kiezun - Fr. 20.- 
I. Wediger-Witczak - Fr. 50.- 
K.G. Olczak - Fr. 50.- 
A. Hryciuk - Fr. 100.- 

E. Krolak - Fr. 200.- 
W. Duda - Fr. 50.- 
Z. Kolodziejczyk - Fr. 20.- 
M. Surma - Fr. 10.- 
T. Sandoz-Romanowska - Fr. 30.- 
J. Cybulski - Fr. 20.- 
R. Merz-Buczek - Fr. 50.- 
E. Duborny-Penier - Fr. 20.- 
H. Gassner - Fr. 100.- 
T. Staniszewski - Fr. 10.- 
U. Kozlowska - Fr. 10.- 
A. Pazera - Fr. 50.- 
E.T. Szynkiewicz - Fr. 40.- 
O.T. Ingold - Fr. 50.- 
S. Gemperli - Fr. 40.- 
J. Kurowski - Fr. 50.- 

Wł. Widlinski - Fr. 40.- 
B. Schultheiss - Fr. 30.- 
M. Bury - Fr. 30.- 
J. Chabot-Sewerynska - Fr. 20.- 
M. Ziemba - Fr. 200.- 
D. Kupczyk - Fr. 20.- 
N. Zach - Fr. 30.- 
P. Sobczynski - Fr. 74.50 - 
J. Wehej - Fr. 20.- 
H. Bawolski - Fr. 50.- 
B. Krawiec - Fr. 30.- 

Ponadto bezimiennie wpłynęło: 

zbiórka po Mszy św. w Zurychu - Fr. 37.75 – 
sprzedaz PIN’ów -Fr. 395 
anonimowy ofiarodawca -Fr. 25.-
dochód z kawy -Fr. 460.-

W miesiącu listopadzie 2003:

T. Weckerle – Fr. 50.-
P. Sobczyński – Fr. 18.80
S. i A. Moląg – Fr. 200.-
G. Gürtler – Fr. 20.-
A. i M. Blattner-Szynka – Fr. 30.-
B. Nawrocki – Fr. 20.-
F. Kubaszek – Fr. 100.-
M. Lipko – Fr. 25.-
M. Steiner – 20.-
A. Buchmann – Fr. 100.-
E. i A. De Lorme – Fr. 200.-
ROD w Wettingen – Fr. 120.-
H. i A. Rimensperger-Zagrobelny – Fr. 100.-
M. i A. Janczyk – Fr. 100.-
organizatorzy uroczystości 11-go listopada – Fr. 480.-
A. Kensbok – Fr. 100.-
J. Krawczyk – Fr. 20.-
M. i A. Veyrassat – Fr. 100.-
Z. Pląskowski – Fr. 100.-
W. i E. Kosicki – Fr. 20.-
A. Pazera – Fr. 50.-
P. Sobczyński – Fr. 79.15
A. Dydyński – Fr. 50.-
Szkoła Niedzielna w Zurychu - Fr. 137.-

Ponadto bezimiennie wpłynęło:

zbiórka po Mszy św. w Zurychu - Fr. 78.10
na konto Centrum - Fr. 20.- 

W miesiącu październiku 2003: 

P. Sobczyński - Fr. 68.26
Ch. Lipko – Fr. 25.-
M. Steiner – Fr. 20.-
B. Liniewski – Fr. 100.-
Z. Iwicki – Fr. 50.-
Z. Bućko – Fr. 40.-
J. Ochałek – Fr. 25.-
J. Cybulski – Fr. 20.-
J. Madoń – Fr. 50.-
J. Chabot – Fr. 10.-
M. Surma – Fr. 10.-
W. Dietrich – Fr. 30.-
D.I. Frei – Fr. 100.-
J. Zawadyńska – Fr. 20.-
A. Pazera – Fr. 50.-
C.M. Natecki – Fr. 100.-
W. Brysz – Fr. 20.-
M. Roth – Fr. 30.-
E. Z. Wozniak – Fr. 10.-
G. Segall-Barowicz – Fr. 10.-
R. Klockiewicz – Fr. 50.-
A. Goras – Fr. 10.-
Młodzież w Zurychu – Fr. 143

Ponadto bezimiennie wpłynęło:

 zbiórka po Mszy św. w Zurychu - Fr. 114.30

 

Podziękowania

Stowarzyszenie Centrum Spotkań i Modlitwy Polskiej Misji Katolickiej w Zurychu składa serdeczne podziękowania naszym licznym sponsorom Tomboli za zdecydowane poparcie zbierania funduszy na realizacje naszego CENTRUM, t.zn. kościoła oraz stałego lokum dla wspólnoty polonijnej w Szwajcarii.

Dziękujemy za ufundowanie licznych głównych nagród:

Pani H Rytel, z Firmy Pol–Bus (www.pol-bus.ch) za sponsorowanie sześciu nagród do Tomboli: 

1. Dwu biletów autokarowych firmy AGAT
2. Dwu biletów autokarowych firmy BERMUDA
3. Dwu biletów autokarowych firmy INTERCARS

Wszystkie  bilety ( sześć) są na przejazd do Polski i z powrotem. Realizacja biletów w firmie Pol-Bus jest możliwa do końca roku 2004.

Pani M Bellmont (gosia.bellmont@bluewin.ch) za ofiarowanie dwóch biletów na przejazd do Polski i spowrotem.

Panu Pielaszek z firmy „Zernex” (zernex@bluewin.ch) za ufundowanie trzech bonów na paczki do Polski.

Firmie DESKINTOP, Rautistrasse 12, 8047 Zürich za zestaw zegarków (męskiego i damskiego) wartości 299 €.

Serdecznie dziękujemy licznym ofiarodawcom fantów, miedzy innymi też firmie autokarowej Bermuda za liczne kalendarze.

Specjalne podziękowania składamy Pani Teresie Krukowskiej za (nieodpłatny) oryginalny występ jej zespołu chóralnego ze starannie przygotowanym programem kolęd do tekstów Wandy Chotomskiej.

Za troskę o nasze dobre samopoczucie dziękujemy Pani Lewicka z jej Zespołem.

Za Stowarzyszenie Centrum Spotkań i Modlitwy Polskiej Misji Katolickiej w Zurychu:
Zofia Zgliński - prezes
Paweł Pyk - sekretarz


7 Lutego 2004

 

 

Wszystkich ofiarodawców i dobrodziejów pragniemy zapewnić o naszej wdzięczności i pamięci w modlitwie. 
W każdą drugą niedzielę miesiąca we Mszy św. w Zurychu polecamy ich Opatrzności Bożej zaś w czwartą niedzielę miesiąca odmawiamy w ich intencji o godz. 12.00 Koronkę do Miłosierdzia Bożego.


Stowarzyszenie „Centrum Spotkań i Modlitwy Polskiej Misji Katolickiej w Zurychu”, Aemtlerstr. 41, 8003 Zürich

Ofiary i datki na realizację Centrum Spotkań i Modlitwy można wpłacać na niżej podane konta.

Konto bankowe: Migrosbank, 8023 Zürich, nr 16 726954004 8401

Gebetszentrum der kath. Polenmission ZH, Aemtlerstr. 41, 8003 Zürich

Konto bankowe (wpłata na poczcie): Migrosbank, 8023 Zürich, zugunsten von: 16 726954004 8401

Gebetszentrum der kath. Polenmission ZH, Aemtlerstr. 41, 8003 Zürich nr 80-533-6