Kolęda

 W okresie Bożego Narodzenia istnieje możliwość zaproszenia księdza po Kolędzie. Wspólna kolędowa modlitwa stwarza niepowtarzalną szansę do pogłębienia więzi między rodziną a duszpasterzem, jest również okazją do rozmowy o problemach będących trudnościami rodziny. Karty zgłoszenia na Kolędę można otrzymać po Mszach św. w ośrodkach PMK w Zurychu. Zgłoszenia można dokonać również telefonicznie pod nr 044 461 47 10.  Konkretny termin Kolędy zostanie ustalony indywidualnie. Ofiary składane podczas Kolędy przeznaczone są i w tym roku na „Centrum Spotkań i Modlitwy PMK w Zurychu”.