Obchodów Święta Niepodległości

Relacja uczestniczki

O godzinie 11.30 w niedzielę 14.11.04,  w holu budynku gospodarki wodnej ETH pod tablicą Gabriela Narutowicza zebrała się jak zwykle niezbyt liczna grupka reprezentantów organizacji polonijnych. Splendoru całemu przedsięwzięciu dodała obecność pana Mieczysława Sokołowskiego, I. Radcy, Kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Bernie. Poza organizującymi tę cześć obchodów zarządem i członkami Towarzystwa Polskiego „ZGODA” w Zurychu i współpracującym Towarzystwem Polskim w Zurychu -. reprezentowanym przez pana Jana Zbigniewa Bema z małżonką, obecni byli również – ksiądz prałat Włodzimierz Czerwiński i pan Jacek Zadorski – sekretarz Stowarzyszenia Centrum Spotkań i Modlitwy, a także delegacja „Polonii” z St. Gallen – państwo Regina i Władyslaw Barczyk.

Po paru zdaniach dotyczących osoby Gabriela Narutowicza, jak i historii składania kwiatów pod jego tablicą, zgromadzeni odśpiewali hymn polonijny i pośpieszyli na ulicę Auf der Mauer 13, by kontynuować uroczystości pod ulokowaną tam tablicą ku czci Józefa Piłsudskiego. Tamże dołączyła grupa dzieci szkółki niedzielnej i dalsi przedstawiciele Polonii. 

 

Po złożeniu kwiatów, jak już od czterech lat głos zabrała pani Marianna -Janina Kasprzak-Trzcińska, która podkreśliła zasługi Marszałka i ich historyczną dokumentację w polskim malarstwie alegorycznym, na przykładzie przygotowanych w formie proporczyków reprodukcji. I tutaj wszyscy zgromadzeni uczcili pamięć Zasłużonego Polaka – śpiewem hymnu Polonii, po czym pan konsul Sokołowski w paru słowach uwypuklił ważność kontynuacji takich manifestacji pamięci dla sprawy poczucia narodowej tożsamości Polaków na obczyźnie.

Dzieci odebrały tradycyjnie już od Towarzystwa „ZGODA” maleńkie, „słodkie” podziękowanie za swój wysiłek.

Spotkanie pod tablicami zamknęła pani M.-J. Zagalak-Hofman - Prezes TP „ZGODA” w Zurychu podziękowaniem zebranym za przybycie. Ksiądz prałat Wł. Czerwiński zaprosił wszystkich obecnych na dalsze obchody - uczestnictwo we Mszy Św. i w następującej po niej akademii.

 

 

                                                                                  M.-J. Zagalak-Hofman

                                                                                  Prezes TP „ZGODA” w Zurychu