Szanowni Państwo,

 

Nasze Stowarzyszenie Centrum Spotkań i Modlitwy Polskiej Misji Katolickiej w Zurychu skończyło właśnie cztery lata. Na ostatnim Walnym Zebraniu w dniu 29.08.2004 wybrany został nowy Zarząd na następną kadencję. Cieszę się, że będę mógł współdziałać w przygotowaniu realizacji naszych celów jako nowo wybrany prezes Stowarzyszenia. Pozwolą Państwo, że przy tej okazji krótko się przedstawię. Jestem z wykształcenia fizykiem. W Szwajcarii przebywam od 27 lat. Przez pierwsze kilka lat pracowałem na Uniwersytecie w Zurychu oraz w dawnym SIN (obecnie PSI) w Villigen. Następnie aż do chwili obecnej pracuję w bankowej firmie informatycznej w Zurychu. Związany jestem z ośrodkiem PMK w Wettingen. Od paru lat jestem też członkiem zarządu Fundacji im. Ojca J.Bocheńskiego, która ma siedzibę w Marly. Ponieważ wychowaliśmy tutaj czworo dzieci (najmłodsze urodzone już w Szwajcarii), więc problemy wychowawcze związane z nowym środowiskiem nie są nam obce. To jest jeden z głównych powodów, dlaczego moja żona (poprzedni prezes) i teraz ja angażujemy się w pracę Polskiej Misji Katolickiej. Wierzymy, że ośrodek PMK z dostateczną ilością zawsze dostępnych pomieszczeń umożliwi stworzenie środowiska, w którym dzieci i młodzież znajdą miejsce dla siebie i spotkają podobnie myślących rówieśników. A przez to będą mniej podatni na przejmowanie negatywnych wzorców od przygodnego otoczenia. Polska Misja Katolicka spełniała dawniej w dużym stopniu rolę podtrzymywania ducha u ludzi odciętych od Ojczyzny i od bliskich. Teraz mamy szczęśliwie możliwość kontaktów z krajem. Ale większość z nas i tak żyje na codzień w Szwajcarii i boryka się tutaj z codziennymi i wychowawczymi problemami. Celem naszego Stowarzyszenia jest stworzenie dla Misji takich warunków, aby mogła ona być bardziej pomocna w zachowaniu uznawanych przez nas wartości również i przez następne pokolenia. Dlatego zachęcam do popierania naszej idei przez modlitwę i ofiarność, a także przez członkostwo i aktywny udział w pracy Stowarzyszenia.

 

                                                                            /Antoni Zglinski, prezes/