Komunikat

W niedzielę 29.08.2004 w Zurychu odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia CSiM w celu wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej na następną kandencję. Ustępująca prezes, pani Zofia Zglińska podsumowała pierwsze cztery lata istnienia i przypomniała główne cele naszego Stowarzyszenia (patrz obok). Nowo wybrany Zarząd przedstawia się następująco:  Antoni Zgliński - prezes, Marek Duszyński - viceprezes, Zenona Bossi - skarbnik, Michael Jaworski - sekretarz oraz członkowie: ks.Włodzimierz Czerwiński - kierujący PMK w Zurychu, Bogusława Lewicka, Jacek.A.Patorski, Paweł Pyk, Zbigniew Zółtowski. W skład nowej Komisji Rewizyjnej wchodzą: Ewa Studer-Kisiel, Katarzyna Zwicky-Sobczyk oraz Grzegorz Błotny (przewodniczący).

W dniu 13.09.2004 członkowie nowego Zarządu mieli zaszczyt spotkać się z Delegatem Episkopatu Polskiego ds. Duszpasterstwa Polonijnego, ks.bp. Ryszardem Karpińskim, który był gościem spotkania rodzin w Gnadenthal. Obecny był również Ks. prałat K. Gawron, rektor PMK w Marly. Ks. prałat W. Czerwiński przedstawił krótko aktualne problemy PMK w Zurychu oraz historię powstania i ideę naszego Stowarzyszenia, a następnie p. A. Zgliński sposób działania i możliwości realizacji naszych celów. Ks. Biskup R. Karpiński z dużym zainteresowaniem wysłuchał naszych sprawozdań i zachęcał nas do zwiększenia wysiłków w celu nabycia dla Wspólnoty Polskiej w Zurychu odpowiednich lokali. Jednocześnie zapewnił nas, że możemy w przyszłości liczyć na poparcie z jego strony i ze strony Episkopatu Polski.