Nasi Ofiarodawcy 

Na realizację naszego projektu CSiM wpłynęły następujące ofiary:  

W miesiącu październiku: 

P. Sobczyński - Fr. 68.26

Ch. Lipko – Fr. 25.-

M. Steiner – Fr. 20.-

B. Liniewski – Fr. 100.-

Z. Iwicki – Fr. 50.-

Z. Bućko – Fr. 40.-

J. Ochałek – Fr. 25.-

J. Cybulski – Fr. 20.-

J. Madoń – Fr. 50.-

J. Chabot – Fr. 10.-

M. Surma – Fr. 10.-

W. Dietrich – Fr. 30.-

D.I. Frei – Fr. 100.-

J. Zawadyńska – Fr. 20.-

A. Pazera – Fr. 50.-

C.M. Natecki – Fr. 100.-

W. Brysz – Fr. 20.-

M. Roth – Fr. 30.-

E. Z. Wozniak – Fr. 10.-

G. Segall-Barowicz – Fr. 10.-

R. Klockiewicz – Fr. 50.-

A. Goras – Fr. 10.-

Młodzież w Zurychu – Fr. 143,

Ponadto bezimiennie wpłynęło:
Fr. 114.30 – zbiórka po Mszy św. w Zurychu

W miesiącu listopadzie:

T. Weckerle – Fr. 50.-

P. Sobczyński – Fr. 18.80

S. i A. Moląg – Fr. 200.-

G. Gürtler – Fr. 20.-

A. i M. Blattner-Szynka – Fr. 30.-

B. Nawrocki – Fr. 20.-

F. Kubaszek – Fr. 100.-

M. Lipko – Fr. 25.-

M. Steiner – 20.-

A. Buchmann – Fr. 100.-

E. i A. De Lorme – Fr. 200.-

ROD w Wettingen – Fr. 120.-

H. i A. Rimensperger-Zagrobelny – Fr. 100.-

M. i A. Janczyk – Fr. 100.-

organizatorzy uroczystości 11-go listopada – Fr. 480.-

A. Kensbok – Fr. 100.-

J. Krawczyk – Fr. 20.-

M. i A. Veyrassat – Fr. 100.-

Z. Pląskowski – Fr. 100.-

W. i E. Kosicki – Fr. 20.-

A. Pazera – Fr. 50.-

P. Sobczyński – Fr. 79.15

A. Dydyński – Fr. 50.-

Szkoła Niedzielna w Zurychu - Fr. 137.-

Ponadto bezimiennie wpłynęło:
Fr. 78.10 – zbiórka po Mszy św. w Zurychu 
Fr. 20.- na konto Centrum

Wszystkich ofiarodawców i dobrodziejów pragniemy zapewnić o naszej wdzięczności i pamięci w modlitwie. W każdą drugą niedzielę miesiąca we Mszy św. w Zurychu polecamy ich Opatrzności Bożej zaś w czwartą niedzielę miesiąca odmawiamy w ich intencji o godz. 12.00 Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

 

Stowarzyszenie „Centrum Spotkań i Modlitwy Polskiej Misji Katolickiej w Zurychu”, Aemtlerstr. 41, 8003 Zürich

Ofiary  i datki na realizację Centrum Spotkań i Modlitwy można wpłacać na niżej podane konta.

Konto bankowe: Migrosbank, 8023 Zürich, nr 16 726954004 8401

Gebetszentrum der kath. Polenmission ZH, Aemtlerstr. 41, 8003 Zürich

Konto bankowe (wpłata na poczcie): Migrosbank, 8023 Zürich, zugunsten von: 16 726954004 8401

Gebetszentrum der kath. Polenmission ZH, Aemtlerstr. 41, 8003 Zürich nr 80-533-6

Redakcja: ks. Włodzimierz Czerwiński, Hompage: www.pmk-zurich.ch , e-mail: kapolmis@swissonline.ch