Walne Zebranie Stowarzyszenia CSiM w Zurychu 11.5.2014

 

W niedzielę, dn. 11 maja 2014 r. odbyło się Walne Zebranie naszego Stowarzyszenia. Zebrani zostali zapoznani z działalnością Zarządu i z bilansem za rok 2013. Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono Zarządowi absolutorium.