Jezu ufam Tobie ! Święty Janie Pawle módl się za nami.

 

 

Po rocznej przerwie znowu ukazuje się nasz Biuletyn czerwcu 2013 odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia z msgr. Luis Capilla, przedstawicielem biskupa oraz z koordynatorem ks. K. Wojtkiewiczem i duszpasterzem zuryskim ks. A. Cząstkiewiczem, na którym uzgodniono wspólny komunikat nt. relacji Stowarzyszenia z PMK w Zurychu (opublikowany w nr 8/2013 Wiadomości). Ze względu na przeprowadzoną reformę Misji i polecenie kościelnych władz diecezji z nazwy naszego Stowarzyszenia zostały usunięte słowa „Polska Misja Katolicka”. W Statucie musiały zostać dopasowane również cele, aby lepiej odpowiadały nowej sytuacji. 

Nasz główny cel jednak się nie zmienił. Chcemy nadal stworzyć ośrodek w Zurychu, który będzie służył całej Polonii, nawet jeśli to obecnie niemożliwe w ramach PMK. Wierzymy, że znajdziemy godnych zaufania partnerów do wspólnej realizacji tego projektu. Tymczasem dalej będziemy prowadzić naszą różnorodną działalność na rzecz Polonii.