Walne Zebranie Stowarzyszenia CSiM w Zurychu 23.06.2013

 

W sobotę 23.06.2013 r. odbyło się Walne Zebranie naszego Stowarzyszenia. Zebrani zostali zapoznani z działalnością Zarządu i z bilansem za rok 2012. Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono Zarządowi absolutorium.

 Zebrani zostali poinformowani o spotkaniu z msgr. Luis Capilla, przedstawicielem biskupa oraz z koordynatorem ks. K. Wojtkiewiczem i duszpasterzem zuryskim ks. A. Cząstkiewiczem i zaakceptowali wspólny komunikat. W związku z tym został zmodyfikowany nasz Statut. W szczególności zmienione zostały nazwa Stowarzyszenia, sformułowanie celów i dyspozycji w razie rozwiązania (patrz str. 4). Przedyskutowano również nasze zadania na przyszłość.