Pielgrzymka Stowarzyszenia Centrum SiM do Ziemi św., luty 2014

 

Przy jednej ze stacji Drogi Krzyżowej, Foto: R. Zgliński