Bilans na dzień 31.12.2012 r.

 

Aktywa
Konto w Migrosbank:                4023.75 Fr.
Anlagesparkonto I:                 239269.10 Fr.
Anlagesparkonto II:                   64676.50 Fr.
Aktywa przechodnie:                1247.50 Fr.
Kasa:                                         130.30 Fr.
                                            309‘347.15 Fr.
 

Pasywa
Kapitał własny:                   309‘347.15 Fr.
 
Dochody

Ofiary:                                        3332.90 Fr.
Imprezy:                                     -200.70 Fr.
Składki członkowskie:                 2740.00 Fr.
Procenty bankowe:                     1571.30 Fr.
                                                  7’443.50 Fr.
Wydatki
Opłaty bankowe:                           111.60 Fr.
Biuletyn CSiM:                              534.00 Fr.
                                                    645.60 Fr.
Przychód                                     6’797.90 Fr.

 Dzięki ofiarnej pracy wszystkich członków Zarządu nasze koszty administracyjne są zredukowane do minimum. Cała działalność członków Stowarzyszenia oraz innych chętnych do pomocy osób ma charakter wyłącznie bezinteresowny.