Walne Zebranie Stowarzyszenia CSiM w Zurychu 2.06.2012

W sobotę 2.06.2012 r. odbyło się Walne Zebranie naszego Stowarzyszenia. Zebrani zostali zapoznani z działalnością Zarządu i z bilansem za rok 2011. Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono Zarządowi absolutorium.

W trakcie zebrania przeprowadzono wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej na nową 4-letnią kadencję (p. aktualny skład na str. 4). Władysław Barczyk musiał niestety zrezygnować z funkcji skarbnika ze względu na stan zdrowia. Składamy mu podziękowanie za kilkuletnią pracę i życzymy jak najszybszego pełnego powrotu do zdrowia. Funkcję skarbnika objęła Katarzyna Zwicky-Sobczyk..

Z powodu powrotu na stałe do Polski i objęcia tam parafii ks. Włodzimierz Czerwiński, długoletni duszpasterz polski w Zurychu i inicjator Centrum, zrezygnował z członkostwa w naszym Stowarzyszeniu. Na wniosek Zarządu zebrani jednomyślnie nadali ks. Włodzimierzowi tytuł członka honorowego.