Nowy Koordynator Polskiego Duszpasterstwa w Szwajcarii

W dniu 1.09.2012 br. ks. prof. Krzysztof Wojtkiewicz objął funkcję Koordynatora polskiego duszpasterstwa w Szwajcarii, z siedzibą w Marly. Życzymy Jemu Bożej pomocy w tej odpowiedzialnej pracy. Mamy nadzieję, że pomimo utrudnionych warunków utrzymana zostanie spójność katolickiej (i nie tylko) Polonii w całej Szwajcarii.

* * * * * * * * * * * *

W związku z reformą Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii i zaniechaniem jej dotychczasowej pełnej nazwy, przedstawiciel diecezji Chur zwrócił się do nas z prośbą o odpowiednią zmianę nazwy naszego Stowarzyszenia. Uwzględniamy to już w tym numerze Biuletynu oraz na stronie internetowej. Natomiast zmiana oficjalnej nazwy wymaga również zmian w statucie i dlatego zostanie uchwalona dopiero na następnym Walnym Zebraniu.

Niezależnie od nazwy nasz cel zostaje ten sam – staranie się o odpowiednie pomieszczenia dla potrzeb ośrodka polskiego duszpasterstwa w Zurychu. Po kilku latach braku porozumienia z byłym rektorem Misji mamy teraz nadzieję na omówienie naszych zadań na przyszłość z nowymi odpowiedzialnymi – ks. Arturem Cząstkiewiczem w Zurychu i z koordynatorem, ks. Krzysztofem Wojtkiewiczem w Marly