Walne Zebranie Stowarzyszenia CSiM PMK w Zurychu 26.03.2011

W sobotę 26.03.2011 r. odbyło się Walne Zebranie naszego Stowarzyszenia. Zebrani zostali zapoznani z działalnością Zarządu i z bilansem za rok 2010. Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono Zarządowi absolutorium.

Bilans na dzień 31.12.2010 r.

Aktywa
Konto w Migrosbank: 9‘477.75 Fr.
Anlagesparkonto I: 247‘320.10 Fr.
Anlagesparkonto II: 35‘308.85 Fr.
Aktywa przechodnie: -1‘379.60 Fr.
Kasa: 2‘463.00 Fr.
293‘190.10 Fr.
Pasywa
Kapitał własny: 293‘190.10 Fr.

Dochody
Ofiary: 5’241.00 Fr.
Imprezy: 2’065.35 Fr.
Składki członkowskie: 2’900.00 Fr.
Procenty bankowe: 2’088.75 Fr.
12’295.10 Fr.
Wydatki
Opłaty bankowe: 194.60 Fr.
Mat. biurowe: 72.00 Fr.
Biuletyny CSiM: 804.65 Fr.
1’071.25 Fr.
Przychód 11’223.85 Fr.

 

Dzięki ofiarnej pracy wszystkich członków Zarządu nasze koszty administracyjne są zredukowane do minimum.