We własnej sprawie

W związku z publikacją we wrześniowym numerze „Wiadomości” z Marly (nr 468/2010) oświadczenia ks. S. Kaweckiego w sprawie naszego Stowarzyszenia wysłaliśmy list do ks. abpa Wojciecha Polaka, który jest delegatem Konferencji Episkopatu Polskiego do spraw duszpasterstwa polskiego na świecie. Tekst tego listu podajemy poniżej.

 

Jego Ekscelencja
Ks. bp Wojciech Polak
Delegat ds. Duszpasterstwa Polonii
ul. Kanclerza Jana Łaskiego 2
62-200 Gniezno

Zurych, 26.09.2010

Wielebny Księże Biskupie,

Dziękujemy za spotkanie w dniu 18 marca br. w Zurychu i za udzielone wówczas wskazówki. Jak powiedzieliśmy już wtedy, jesteśmy zawsze gotowi do kompromisów, a w szczególności do wprowadzenia sugerowanych zmian w naszym Statucie. Zmiany te miały zostać wkrótce omówione z duszpasterzem polskim w Szwajcarii, ks. Sławomirem Kaweckim oraz miał zostać opublikowany wspólny komunikat (p. załączona notatka ze spotkania). Niestety, mimo deklarowanego werbalnie poparcia dla naszej działalności, od tamtego czasu nie zdołaliśmy nic ustalić. Przez trzy miesiące ks. Kawecki albo nie miał czasu, albo mówił, że czeka na pisemne zalecenia od Ekscelencji. Do rozmowy doszło wreszcie 26 czerwca br., na dzień przed naszym Walnym Zebraniem, w którym zresztą żaden z księży nie miał ochoty uczestniczyć. Wręczyliśmy wówczas proponowane przez nas wstępnie zmiany do Statutu. Do dziś bez żadnego komentarza, podobnie jak to miało miejsce już parokrotnie wcześniej z brakiem reakcji na nasze pisemne lub ustne prośby o jego konkretne życzenia czy propozycje. Natomiast zostaliśmy skierowani do ks. L. Capilli, odpowiedzialnego w Zurychu za misje obcojęzyczne, aby tam pytać, jakie są plany wobec Polskiej Misji Katolickiej i jej ośrodka w Zurychu oraz jakie mogą być nasze zadania. Takie postawienie sprawy jest dla nas trochę kuriozalne. Wydaje nam się, że najpierw potrzeba pełnego porozumienia wewnątrz Misji, aby dopiero potem występować z pytaniami lub prośbami do strony szwajcarskiej.

Tym nie mniej ks. L. Capilla powiedział nam, że obecnie ustalane są nowe plany rozmieszczenia misji obcojęzycznych na terenie Zurychu i może dla PMK też znajdzie się korzystniejsze rozwiązanie. Tak więc będziemy czekać na wyklarowanie się sytuacji i zależnie od tego będziemy chcieli dopasować nasze cele tak, aby były optymalne.

W tym roku nasze Stowarzyszenie obchodzi 10-lecie swego istnienia. Nasze działanie było zawsze skierowane na rzecz ośrodka PMK w Zurychu, a wszystkie poczynania były dawniej w sposób oczywisty uzgadniane z poprzednim duszpasterzem PMK, ks. W. Czerwińskim. Nasz Zarząd odpowiada przed polonijną społecznością za publiczne fundusze ofiarowane na ściśle określony cel. Chcemy, aby nasze decyzje były podejmowane też zgodnie z interesem PMK w Szwajcarii. Dlatego taką współpracę chcieliśmy kontynuować również i z nowymi duszpasterzami Misji. Niestety, to okazało się niemożliwe. Przez długi czas chcieliśmy wierzyć, że obie strony chcą porozumienia. Jednak taktyka stałego ignorowania lub wysuwania coraz to nowych warunków bez ich konkretyzowania wykazuje, że jest ona obliczona tylko na likwidację Stowarzyszenia. Nasze zaufanie wobec ks. S. Kaweckiego zostało wyczerpane.

Opublikowane we wrześniowym numerze „Wiadomości” przez ks. S. Kaweckiego oświadczenie, w którym pod fałszywym pretekstem zakazuje nam wszelkiej działalności na terenie PMK, odbieramy jako swoiste „podziękowanie” za 10 lat naszej ofiarnej pracy i jednoznaczną próbę zdyskredytowania nas w oczach Polonii oraz storpedowania samej uroczystości jubileuszu. Bo de facto już od roku nie możemy prowadzić otwartej działalności na terenie Misji. A odmowę przyjęcia intencji mszalnej z okazji 10-lecia za wszystkich ofiarodawców na rzecz Centrum uznajemy za niegodną kapłana i moralnie wątpliwą.

Tym nie mniej nie tracimy nadziei, że znów doczekamy się w Szwajcarii i w Zurychu Kapłana- Duszpasterza, który będzie otwarty na ludzi i umiał z nimi rozmawiać.

 

Z wyrazami czci

Dr Antoni Zgliński, prezes

Inż. Marek Duszyński, v-prezes

 

Do wiadomości: Ks. abp. J. Michalik, Przemyśl
Ks. abp. K. Nycz, Warszawa
Ks. S.Kawecki, Marly