Nasze Stowarzyszenie ma już 10 lat!

W sierpniu 2010 r. mija 10 lat od założenia w Zurychu przy Polskiej Misji Katolickiej Stowarzyszenia „Centrum Spotkań i Modlitwy”. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy od lat niezmiennie wspierają nasz wspólny projekt.


Nasze Stowarzyszenie istnieje już 10 lat! Idea własnego Centrum w Zurychu dla Polskiej Misji Katolickiej powstała na skutek zachęty ze strony bp. S. Wesołego, a potem równeż kard. J.Glempa przy okazji ich wizyt w

Zurychu, po zapoznaniu się z trudnościami lokalowymi Misji. Spotkaliśmy się od początku z entuzjazmem i poparciem wielu osób, ale także i ze sceptycyzmem. Powody sceptycyzmu były różne, bardziej mniej niż bardziej racjonalne. Ale idea przetrwała do tej pory. Dzięki ofiarności Polonii i dużego, bezinteresownego wkładu pracy członków, a w szczególności członków Zarządu, zebraliśmy do tej pory blisko 300 tys. Fr. Mimo pewnych trudności, również w ub. roku zanotowaliśmy wzrost o ok. 18 tys. Fr. Jest to wszystko jeszcze za mało jak na start realizacji. Ale mamy nadzieję, że potrzeba stworzenia takiego Centrum przy Misji, które będzie służyć przecież całej Polonii, dociera do coraz większej grupy naszych rodaków. To ma być miejsce w Zurychu, gdzie moża będzie się bez przeszkód spotykać, gdzie można będzie urządzać polskie imprezy, gdzie młodzież – nasze dzieci i wnuki – znajdą dla siebie odpowiednie środowisko.

W końcu marca br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia z bp. W. Polakiem, który jest odpowiedzialny za duszpasterstwo polskojęzyczne na świecie. W konstruktywnej rozmowie omówiony został kierunek dalszych działań Stowarzyszenia przy Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii.