W związku z licznymi pytaniami 

o zaprzestanie tradycyjnej zbiórki na rzecz Centrum do puszek po Mszy św. w Zurychu publikujemy poniżej list, jaki otrzymaliśmy w tej sprawie od Rektora PMK, ks. S. Kaweckiego. Rozumiemy, że na bieżące potrzeby można wydać każdą dostępną sumę. Obawiamy się jednak, że taki zakaz nie zwiększa ofiarności na inny cel, ale za to w istotny sposób hamuje cel długoterminowy, jakim jest własne Centrum PMK w Zurychu. Chcąc kontynuować tak dotychczas rozległą działalność duszpasterską i kulturalną w ośrodku w Zurychu trudno jest bowiem pozostawać zawsze tylko gościem bez możliwości chociażby współdecyzji w sprawach użytkowania obiektów. Ostatnie lata nauczyły nas, że nawet dalsze istnienie Misji PMK w Marly byłoby co najmniej wątpliwe, gdyby nie stojący tam do dyspozycji dom i kaplica. Wierzymy, że obecna decyzja ks. Rektora jest podyktowana potrzebami chwilowymi, które szybko zostaną uregulowane.