Nieco o Kościele w Szwajcarii 

Cudzoziemcy w Kościele katolickim.

Jednym z wyzwań stojącym przed Kościołem katolickim w Szwajcarii jest integracja cudzoziemców osiedlających się w tym kraju. Nie jest to problem nowy zarówno dla Kościoła powszechnego jak i lokalnego. To przecież cudzoziemcy stali się powodem zwołania pierwszego w historii soboru do Jerozolimy w 50 roku. Również Szwajcaria jest z tym zagadnieniem konfrontowana już od drugiej połowy XIX w. Do 1970 r. dotyczyło to jednak zasadniczo tylko jednej grupy narodowościowej tzn. Włochów. Oni stanowili zasadniczą grupę imigrantów katolickich. Dla ich potrzeb zorganizowano w latach 50-tych i 60-tych ub. wieku duszpasterstwo w oparciu o własne misje posiadające status parafii personalnych. Sytuacja uległa zmianie w latach osiemdziesiątych, gdy w Szwajcarii z różnych powodów zaczęli osiedlać się masowo imigranci z innych krajów. Obecnie ok. 20% mieszkańców Szwajcarii, tj.. ok. 1.4 mln. osób, nie posiada jej obywatelstwa. Bardzo zróżnicowana jest ich przynależność religijna. Według oficjalnych statystyk 6% należy do kościołów protestanckich (Niemcy, Anglicy czy Amerykanie), 45% do kościoła katolickiego (Włosi, Portugalczycy, Chorwaci itd.), Inni chrześcijanie stanowią 7%, a 18% wyznawcy islamu (Turcy, Bośniacy, arabowie itd.). Około 3% stanowią wyznawcy innych wyznań (np. judaizm, hinduizm, buddyzm) oraz 21% bezwyznaniowi.

Cudzoziemcy zamieszkują głównie w silnych gospodarczo kantonach. W kantonach Waadt i Genewa stanowią oni 41-45% wszystkich katolików, w Bazylei, Bernie, Zurychu, Neuchatel czy Schaffhausen ok. 30%, a w Obwalden, Nidwalden, Uri czy Appenzeller tylko ok. 5%. Statystyka ta pokrywa się w przybliżeniu z deklarowaną przynależnością religijną całej ludności Szwajcarii. Jedynie jakościowo znacząca różnica występuje w grupie wyznawców islamu. Ci stanowią bowiem tylko jej 4%. Przynależność do kościołów protestanckich deklaruje 35% ludności, do kościoła katolickiego 43%, inni chrześcijanie to 2%, inne wyznania 1%, bezwyznaniowcy 15%. Nawet pobieżne porównanie obu statystyk ukazuje kierunek, w którym rozwijać się zapewne będzie sytuacja religijna w Szwajcarii. Stanowi to poważne wyzwanie dla kościoła katolickiego w Szwajcarii. Co zrobić, aby zatrzymać odpływ wiernych do innych wspólnot religijnych lub do kategorii bezwyznaniowców, jak zintegrować ich z istniejącymi strukturami kościelnymi? Na te i inne pytania próbuje odpowiedzieć Migratio, komisja Episkopatu Szwajcarii, jak i delegaci biskupów diecezjalnych w poszczególnych diecezjach. Czy im to sie udaje, możemy sobie sami odpowiedzieć na przykładzie polskiej misji. 

J. W.