Walne Zebranie Stowarzyszenia CSiM PMK w Zurychu 10.05.2009

W niedzielę 10.05.2009 r. odbyło się Walne Zebranie naszego Stowarzyszenia. W zebraniu uczestniczył również ks. prof. Józef Naumowicz, aktualny duszpasterz PMK w Zurychu. Zebrani zostali zapoznani z działalnością Zarządu i z bilansem za rok 2008 (p. str. 2). Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono Zarządowi absolutorium.

Ubiegły rok był pierwszym rokiem pracy Zarządu w nowej kadencji. Niestety, do tej pory skład nasz pozostaje bez kapłana PMK, bowiem w dalszym ciągu nie udało się wyjaśnić formalnych zastrzeżeń nowego Rektora, ks. S. Kaweckiego.

Nasz majątek w 2008 r. powiększył się o prawie 13 tys. Fr. i wyniósł ok. 263 tys. Fr. Stan na 1 maja br. przekroczył już 270 tys. Fr. W tym miejscu pragniemy wyrazić swoją wdzięczność zmarłemu w styczniu prof. Z. Pląskowskiemu, który wielokrotnie wspierał nasz cel, a w nekrologu kazał umieścić prośbę o zastąpienie składania kwiatów ofiarą na rzecz Centrum. Wpłynęło co najmniej 500 Fr.

Myślę, że sukcesem zakończyły się zorganizowane przez nas w Malbun w marcu br. drugie już Zawody Narciarskie Polonii, które mają m.in. służyć popularyzacji naszego Stowarzyszenia i przyszłego Centrum. Udział w tych zawodach wzięło 37 osób, prawie dwa razy więcej niż rok temu. Dzięki wydatnej pomocy polskiego konsula honorowego w Lichtensteinie, dr. Thomasa Zwiefelhofera oraz Ski Club z Vaduz, a także wspaniałej pogodzie, wszystko przebiegło sprawnie i bez problemów. Wielkie dzięki należą się wszystkim pomocnikom, a szczególnie Jackowi Patorskiemu i Markowi Duszyńskiemu. Pani Janinie Kasprzak zawdzięczamy piękne sprawozdanie.

Zwykle w drugą niedzielę miesiąca przygotowujemy w zurychskim ośrodku PMK kawę po Mszy św. W ten sposób zapracowane pieniądze pozwalają pokrywać nasze koszty bieżące, np. biuletynów tak, aby nigdy nie ruszać pieniędzy raz wpłaconych na konto.

Jak co roku, w czerwcu organizowana jest pielgrzymka do sanktuarium M. Bożej w Quarten nad Walensee, gdzie modlimy się również o pomoc w naszych staraniach o Centrum. Zachęcam wszystkich do wzięcia w niej udziału. W tym roku pielgrzymka odbędzie się w sobotę 27 czerwca.

Dziękuję serdecznie wszystkim członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej za ich duży, bezinteresowny wkład czasu i pracy. Dziękuję za ich współpracę przebiegającą zawsze bezkonfliktowo. Zarząd dziękuje również wszystkim, którzy wielokrotnie okazywali nam poparcie i zaufanie.

Jak zawsze bardzo proszę wszystkich o aktywne włączanie się w dalsze prowadzenie Stowarzyszenia oraz propagowanie naszych celów. Nasz cel musi być wspólnym celem wszystkich zainteresowanych.

Antoni Zglinski, prezes