Jego Ekscelencja Zurych, 25.04.2009
Ks. Bp Krzysztof Zadarko
ul. Norwida 8, 75-656 Koszalin


Wielebny Księże Biskupie

Serdecznie gratulujemy podniesienia do godności biskupiej. Będziemy modlić się o pomoc
i błogosławieństwo Boże przy wypełnianiu nowych zadań. Życzymy zawsze potrzebnego zdrowia, satysfakcji z posłannictwa i dobrych kontaktów z wiernymi. Jednocześnie prosimy o modlitwę w intencji naszych starań o Centrum PMK w Zurychu, aby były one z pożytkiem dla polskiego duszpasterstwa w Szwajcarii Szczęść Boże.


/-/ Dr Antoni Zgliński, prezes
/-/ Władysław Barczyk, członek Zarządu