Cicha noc, święta noc.
Narodzony Boży Syn, Pan wielkiego Majestatu
niesie dziś całemu światu odkupienie win ...

 

Kończy się kolejny rok naszych starań o przyszłe Centrum. Rok ten nie był łatwy dla nas, nie był też łatwy i dla Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii, borykającej się z problemami finansowania księży posługujących w polskim duszpasterstwie. Długotrwała reorganizacja struktur szwajcarskich, którym podlega Misja, utrudnia jasne spojrzenie i planowanie na przyszłość. Myślę, że z jednego musimy sobie zawsze zdawać sprawę – im liczniejsza staje się tutaj wspólnota polska, tym bardziej potrzebne staje się posiadanie w Zurychu samodzielnego i trwałego obiektu dla Misji, który będzie jednocześnie służył jako centrum skupiające życie religijne, kulturalne i towarzyskie tutejszej Polonii. Wydaje się że jesteśmy jeszcze dość odlegli od realizacji takiego projektu. Tym nie mniej nie powinniśmy mieć wątpliwości, że cel jest słuszny i konieczny. A przyszłość powierzamy Panu Bogu.

Nasze problemy nie są wyjątkowe. Również i inne wspólnoty polonijne borykały się z trudnościami, zanim osiągnęły swój cel. Np. w Wolverhampton (Anglia) starania o własny Ośrodek i zbiórka pieniędzy trwały ponad 10 lat. Ale tamtejsi parafianie są teraz dumni ze swoich osiągnięć (p. artykuł obok). A cytowane fragmenty z ich Biuletynu – czyż nie pasują do naszej sytuacji tu, w Szwajcarii?

Tym bardziej cieszymy się z dalszego poparcia dla naszych starań, które słyszymy od wielu osób. Koniec starego roku jest dogodnym momentem, aby serdecznie podziękować wszystkim ofiarodawcom – imiennym jak też tym, którzy wrzucają swoje ofiary do puszek Centrum po Mszy św. w Zurychu. Tym, którzy przynoszą ciasto i pomagają przy organizacji niedzielnej kawy. Radzie Ośrodka w Zurychu i grupom modlitewnym, które z nami współdziałają. Bo przecież nasz cel jest celem wspólnym, z którego potem wszyscy będą korzystać.

Módlmy się, aby nadchodzący Nowy Rok był dla naszej wspólnoty pomyślniejszy. I wierzmy, że jeśli taka będzie wola Boża, to nasze dążenia prędzej czy później doprowadzą do celu.

Za Zarząd: Antoni Zgliński, prezes