Ze statutu Stowarzyszenia

§2.2 Celem Stowarzyszenia jest:

a) nabycie i prowadzenie Centrum Spotkań i Modlitwy w Zurychu, w którego skład wejdą kościół lub kaplica, sale katechetyczne, sale na spotkania modlitewno-formacyjne i kulturalno-społeczne dla potrzeb PMK w Zurychu, z możliwością korzystania przez związki polonijne w Szwajcarii

b) służenie polskiemu duszpasterstwu katolickiemu w Szwajcarii, a szczególnie w diecezjach niemieckojęzycznych, na których terenie działa PMK w Zurychu, poprzez nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń Centrum

c) organizacja różnych imprez na rzecz celów §2.2a i §2.2b Stowarzyszenia.