Warto przeczytać

Ks. Edward Walewander, Problematyka wychowawcza w środowiskach emigracyjnych, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1999, ISBN 83-87703-13-3