Oświadczenie

Członkowie Stowarzyszenia „Centrum Spotkań i Modlitwy Polskiej Misji Katolickiej w Zurychu” wyrazili na Walnym Zebraniu swoje ubolewanie wobec komentarzy na nasz temat, a opublikowanych w wydawanych przez PMK „Wiadomościach” Nr. 440 i 441 (maj i czerwiec 2008). Świadczą one o niedostatecznej znajomości naszego statutu. Bezpodstawne zarzuty, że „wprowadzamy ludzi w błąd” i wykorzystujemy nazwę Misji tylko do łatwiejszego zbierania pieniędzy, są krzywdzące. Podkopują one zaufanie nie tylko w stosunku do nas, ale także do poprzedniego duszpasterza w Zurychu, który był inicjatorem i długoletnim promotorem Stowarzyszenia. Sugerują jednocześnie nieświadomość stosowania prawa kanonicznego u biskupa miejsca, który nie miał żadnych zastrzeżeń wobec naszych celów i statutu Jeszcze raz podkreślamy, że naszym celem statutowym jest zapewnienie trwałej i samodzielnej bazy lokalowej w Zurychu dla Polskiej Misji Katolickiej, aby mogła ona swobodnie prowadzić działalność duszpasterską, a także być ośrodkiem dla wszystkich, którym zależy na zachowaniu polskiej kultury i tradycji. Dlatego chcemy współpracować z Misją, bo dla niej istniejemy. Nie czerpiemy z tego tytułu żadnych korzyści materialnych. Wręcz przeciwnie, wkładamy dużo swego czasu i pracy, a także pieniędzy. Wszystkie zbierane fundusze mogą być przeznaczone tylko zgodnie z intencją ofiarodawców, tzn. na cele statutowe.

Być może, nasz cel jest jeszcze odległy, ale jesteśmy przekonani, że taki ośrodek jest konieczny dla dobra przyszłych pokoleń Polonii w Szwajcarii. Zachęcamy wszystkich do dalszego wspierania naszej idei poprzez modlitwę i ofiarność.

Antoni Zgliński, prezes