Bilans na dzień 31.12.2007 r.

Aktywa
Konto w Migrosbank: 3’996.55 Fr.
Anlagesparkonto: 245’329.70 Fr.
Verrechnungssteuer (do zwrotu): 892.75 Fr.
Kasa: 418.20 Fr.
Pasywa
Kapitał własny: 250’637.20 Fr.

Dochody
Ofiary: 8’151.50 Fr.
Zbiórka do puszek w Zurychu: 1’483.80 Fr.
Imprezy (np. kawa, święta): 5’871.95 Fr.
Składki członkowskie: 2’800.00 Fr.
Procenty bankowe: 2’550.75 Fr
20’858.00 Fr.
Wydatki
Opłaty bankowe: 214.90 Fr.
Imprezy (zawody narciarskie): 1’107.55 Fr.
Mat. biurowe: 352.70 Fr.
Opłata Hza Handelsregister: 522.00 Fr.
Telefon, porto: 0.00 Fr.
2’197.15 Fr.
Przychód 18’660.85 Fr.

Uwagi
1. Z powodu zmian w PMK latem ub. roku, które zniepewniły wiele osób co do przyszłości Stowarzyszenia, ofiary znacznie zmalały w 2.półroczu.
2.
Dzięki ofiarnej pracy wszystkich członków Zarządu nasze koszty administracyjne są zredukowane do minimum.
3. Wyrażamy nasze podziękowanie Ambasadzie Polskiej w Bernie, a w szczególności panu konsulowi Mieczysławowi Sokołowskiemu za pokrycie wydatków (1107.55 Fr.) związanych z organizacją zawodów narciarskich.