W Dzień Bożego Narodzenia
Radość wszystkiego stworzenia

W imieniu Zarządu CSiM oraz swoim życzę Państwu dobrze przeżytych świąt Bożego Narodzenia. 
Niech błogosławieństwo Narodzonego towarzyszy nam wszystkim przez cały Nowy Rok 2008.

Antoni Zgliński, prezes