Pielgrzymka do Quarten

W sobotę 30 czerwca br. udaliśmy się jak co roku z pielgrzymką do sanktuarium maryjnego w Quarten nad Walenseee, aby modlić się o pomoc w naszej działalności. Zebrała się spora grupa pielgrzymów. Dzięki życzliwości tamtejszych sióstr atmosfera spotkania i modlitwy jest już tradycyjnie szczególna. A do tego zawsze parę ciekawych informacji przygotowanych dla nas. W tym roku spotkanie miało dodatkowy charakter, ponieważ było to jednocześnie pożegnanie z inicjatorem i dotychczasowym spiritus movens naszego Stowarzyszenia, ks. prałatem Włodzimierzem Czerwińskim. Jemu też należą się specjalne wyrazy wdzięczności za jego wielkie zaangażowanie, nieustanną inspirację, pomoc i wydawanie Biuletynu Stowarzyszenia. Życzymy Jemu stałej opieki Bożej w dalszej pracy duszpasterskiej.