Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Bernie Filia z siedzib± w Zurychu

ogłasza nabór uczniów na rok szkolny 2007/2008.

Zgłoszenia przyjmuj± i informacji udzielaj±:

Strona internetowa szkoły: www.szkola.ch