Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia CSiM PMK w Zurychu 
za okres od ostatniego Walnego Zebrania (12.03.2006)

Minął kolejny rok naszej działalności.  Głównymi akcentami tego okresu było zorganizowanie w czerwcu ub. r. występu artysty estradowego z Gdańska, Włodzimierza Wotki oraz próba zorganizowania pierwszych narciarskich zawodów polonijnych w Szwajcarii. Pierwsza impreza udała się znakomicie, artysta potrafił rozbawić całą salę swoim wesołym programem piosenek, głównie lwowskich, oraz długim występem bisowym. Zysk netto wyniósł ok. 800,- Fr. Natomiast tegoroczna zima pogrzebała szanse przeprowadzenia zawodów narciarskich zarówno 3 lutego jak i 3 marca. A szkoda, bo zgłosiło się ok. 50 osób chętnych do wzięcia udziału. Wielu z nich prosi o zorganizowanie tych zawodów w przyszłym sezonie. Będziemy się starali to życzenie spełnić. Mimo poczynionych daleko idących przygotowań Stowarzyszenie nie poniosło na szczęście straty finansowej, a to dzięki polskiej ambasadzie, która pokryła dotychczasowe koszty numerów startowych, medali i transparentów. Te akcesoria możemy wykorzystać i za rok. Pragnę na tym miejscu jeszcze raz szczególnie podziękować p. konsulowi Mieczysławowi Sokołowskiemu za pomoc. Jak co roku, w czerwcu organizowana jest pielgrzymka do Quarten, gdzie modlimy się o pomoc w naszych staraniach. Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału. W tym roku Pielgrzymka odbędzie się w sobotę 30 czerwca. Poza tym Zarząd spotykał się mniej więcej co miesiąc dla omawiania spraw bieżących. Były to jak zwykle współorganizacja większych świąt w Zurychu, jak majowe i listopadowe oraz opłatek. Dochody z tych imprez przekazywane są tradycyjnie na rzecz Centrum.  W każdą drugą niedzielę miesiąca zajmujemy się kawą po Mszy św. w Zurychu, z której dochód też zasila nasze konto. Tradycyjnie ks. W. Czerwiński wydał z naszą pomocą 3 biuletyny Stowarzyszenia. Jest to najskuteczniejsza forma informowania o nas i propagowania idei Centrum. Biuletyn rozsyłany jest na ok. 1300 adresów. Dzięki wspólnym staraniom oraz hojności wielu ofiarodawców, z których wielu regularnie wspiera cel utworzenia Centrum, nasz majątek na koniec roku wynosił około 230 000,- Fr. Wszystkim, którzy włożyli swoją bezinteresowną pracę na rzecz Stowarzyszenia, a szczególnie członkom Zarządu, składam na tym miejscu serdeczne podziękowania. Jak zwykle, bardzo proszę wszystkich tu obecnych o aktywne włączanie się w dalsze prowadzenie Stowarzyszenia, a także o werbowanie nowych członków. Konieczne jest przekonywanie wszystkich o potrzebie stworzenia takiego Centrum przy Misji dla całej Polonii. W najbliższych miesiącach powinny wyjaśnić się również plany episkopatu szwajcarskiego dotyczące misji obcojęzycznych. Mam nadzieję, że polskie duszpasterstwo w Szwajcarii  nie ucierpi na tych zmianach, gdyż potrzeby duszpasterskie coraz liczniejszych rodaków raczej rosną niż słabną. W miarę możliwości zawsze prosimy o pomoc przy niedzielnej kawie, aby to nie obciążało zawsze tych samych osób z Zarządu. Nasz cel musi być wspólnym celem wszystkich zainteresowanych.

/Antoni Zglinski, prezes Stowarzyszenia CSiM/