Rok 2006 dla CSiM PMK w Zurychu

Minął następny rok działalności CSiM, który zakończyliśmy z zyskiem 33 453,95 CHF
Stowarzyszenie liczy obecnie zarejestrowanych 29 członków. Członek Stowarzyszenia p. Leśniak Witold zmarł jesienią roku 2006. Stowarzyszenie nie prowadzi statystyki sympatyków i dlatego nie możemy podać ich liczby, ale patrząc na wpłaty stwierdzamy, że grono sympatyków jest coraz większe. W imieniu wszystkich członków, dziękujemy ofiarodawcom szczególnie tym, którzy wpłacili większe kwoty i tym, którzy wpłacają systematycznie, oraz tym, którzy płacą ile mogą. Każdy, przysłowiowy "grosz" się liczy.

Serdecznie dziękujemy.
Wpływy:
Składki członkowskie.................. 5 500,00
Wpłaty na konto......................... 15 277,95
Kawa i inne uroczystości.............. 3 875,20
Sprzedaż CD ............................... 15,00
Kolęda ....................................... 2 150,00
Zbiórka po Mszy św. i inne dary... 4 676,10
Zysk z oprocentowania bankowego 1 959,70
________________________________
suma 33 453,95

Wydatki:
Postkonto, usługi operacyjne 324,10

Przedstawione zostały wpływy, wydatków praktycznie nie przedstawiono, ponieważ zminimalizowano je do opłat bankowych. Pozostałe wydatki, konieczne do normalnego funkcjowania Stowarzyszenia przejeła PMK w Zurychu i poszczególni członkowie zarządu CSiM. Z dniem 20 marca 2007 stan konta Stowarzyszenia CSiM wynosił 237 415,90 CHF.

/Zenona Bossi-Helbin - skarbnik/